10x levenslessen van Gideon

10x levenslessen van Gideon

15 juni 2021 0

Ik vind Gideon het meest toffe personage uit de Bijbel. Hij ging van iemand met een laag zelfbeeld, mensbeeld en godsbeeld, naar een groot leider van het volk. In deze top 10 lees je welke levenslessen we nu nog steeds van deze dappere held kunnen leren.

1. Geef complimenten

Er komt een engel bij Gideon. De engel vertelt hem dat hij een dappere man is. Daar was hij best van onder de indruk. Hij had nou niet echt een positief beeld van zichzelf. Hij noemt zichzelf de ‘jongste van de onbelangrijkste familie’ . Hoe fijn is het als iemand je vertelt dat je een dappere man bent? Ook al geloof je de complimenten die je krijgt zelf niet. Het is in ieder geval een mooie gespreksopener.

2. Je mag klagen over God

De engel vertelt Gideon ook dat God hem zal bijstaan. Waarop Gideon een heel betoog houdt over de vraag ‘Waar is God in mijn strijd?’. Gideon sluit zijn verhaal af met dat God maar even een wonder moet doen. Dan reageert God dat hij een dappere held is en dat hij Israël moet bevrijden. God reageert helemaal niet op de woorden van Gideon. Hij verandert alleen zijn perspectief. Is God verder in het verhaal bij de strijd van Gideon?

3. Je mag God om een teken vragen

Gideon is nog (lang) niet overtuigd van Gods invloed in zijn strijd. Dus Gideon vraagt om dat wonder. Je kent misschien het teken van Gideon met de schapenvacht en de dauw. Wist je dat Gideon daarvoor ook al om een teken had gevraagd? Je mag dus vaker om een teken vragen. Zeker als je God niet helemaal vertrouwt. Weet wel: God vraagt daarna om jouw vertrouwen in Hem!

4. Vraag God om antwoorden

Veel mensen hebben kritiek op Gideon en de tekenen die hij vraagt. Terwijl we het zelf ook doen: ‘God, als U wilt dat ik deze baan krijg. Laat ze me dan vandaag bellen’. Gideon vroeg het teken om een andere reden. Hij had geen bijbel, traditie of een goed voorbeeld in geloof. Gideon zocht antwoorden op punten waar zijn geloof zwak was. 

5. Neem zelf verantwoordelijkheid

Gideon verwijt God dat Hij niets doet. Doet Gideon zelf iets? Nee! Hij verstopt zich en zit in zijn hoofd een negatief zelfbeeld te herhalen. We verwachten te vaak dat God onze problemen wel voor ons oplost. We vragen aan God: ‘Waarom doet U niets?’, in plaats van dat we zeggen: ‘Heer, maak van mij iemand die deze strijd aan kan’.

6. Ga eerst de strijd met jezelf aan

Israël gaat de strijd aan met de vijand. Eerst moeten ze nog de strijd met zichzelf aan gaan. Ze moeten al hun afgoden weg doen. Er staat een altaar van Baäl en een heilige paal voor een andere afgod. Die moeten eerst moven. Zo is het ook met ons. Wil je echt wat betekenen voor een ander? Neem dan afstand van je slechte gewoontes. Je weet zelf wel welke.

7. Heb een kleine kring met vrienden

Gideon vroeg tekenen om op God te vertrouwen. Nu is het tijd to return the favor. Gideon moet laten zien dat hij op God vertrouwt. Met een leger gaat hij het gevecht aan. Het leger is te groot. Van de 32.000 soldaten, moesten er 22.000 weg, want ze waren bang. Zorg daarom dat je altijd strijdbare mensen in je directe omgeving hebt. Van de 32.000 blijven er uiteindelijk 300 over om te vechten. Nou ja, niet dat ze überhaupt gaan vechten.

8. God gaat met jou de strijd aan

Het leger denkt dat ze moeten vechten. Dat was niet het plan van God. Als het leger op God vertrouwt, dan zal God de strijd voor het leger vechten. Zo wil God ook jouw strijd met je aangaan, als je op Hem vertrouwt. Het leger maakt een hoop herrie en staat met fakkels om het legerkamp van de vijand heen. De vijand raakt in paniek en begint tegen zichzelf te vechten. De overwinning komt dus niet door wat we doen, maar door wie God is.

9. Neem risico

Het verhaal van Gideon gaat vooral over vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen op God. Gideon neemt een enorm risico door de leiding te nemen, afgodsbeelden kapot te maken en de vijand aan te vallen. Hij neemt risico uit gehoorzaamheid aan God. Dat is een teken dat hij gelooft dat God bij hem is. Door risico te nemen laat hij zien op God te vertrouwen.

10. Gebruik je talenten

God geeft ons talenten om in te zetten. Gideon is blijkbaar een dappere man. God plaatst het leven van hem in een volledig ander perspectief. Gideon had blijkbaar militair inzicht. Jij hebt ook talenten die je kunt inzetten. Om de ander te helpen en er voor de ander te zijn. Die talenten komen naar boven in tijden van gevaar en risico. Wanneer je leven een ander perspectief krijgt. Durf jij een stap in geloof te zetten en risico te nemen. Om zo je talenten te ontdekken?

Lees ook: 6x Sterke bijbelse vrouwen

Welke levensles spreekt jou aan?

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Tim Wildeman
Tim Wildeman