5 x Antwoord op vragen over Sint Maarten

5 x Antwoord op vragen over Sint Maarten

9 november 2018 0

Sint-Maarten wordt ieder jaar gevierd op 11 november. In deze blog geeft JOP antwoord op een aantal veelgestelde vragen over Sint Maarten.

1.Waarom zou je Sint Maarten vieren?

Kinderen en volwassenen:

  • worden middels een traditie nog eens bewust gemaakt van armoede toen en nu
  • leren iets over een christelijke voorbeeldfiguur die deelde van wat hij zelf had
  • delen op een passend moment gastvrijheid door om te zien naar een specifieke doelgroep
  • zijn met elkaar leuk bezig rond een feest.

2. Wat kun je doen met Sint Maarten? 

Loop een lampionnentocht/lichtjestocht met de kinderen in de buurt. Leg contact met een specifieke doelgroep: bijvoorbeeld dak- en thuislozen of vluchtelingen en ga naar hen toe met de lampionnen/lichtjes. Eindig de tocht met bijvoorbeeld warme chocomel voor de kinderen.

3. Wat zegt de Bijbel over Sint Maarten?

De teksten van het Nieuwe Testament zijn ontstaan in de periode 50 tot 100 na Christus. De persoon Sint-Maarten komt in de Bijbel niet voor. In Lukas 11: 33 staat: ‘Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien.’ Deze regels werden vaak op 11 november voorgedragen en in de mis besproken.

4. Hoe is Sint Maarten ontstaan?

Hoe het Sint-Maartensfeest is ontstaan, is niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende ideeën over:

  • Ronddragen van heilig vuur: Dit gebeurde in het voorchristelijk Europa in verschillende gebieden en zou een oud vruchtbaarheidsritueel zijn geweest.
  • Germaans winterfeest ter ere van Wodan om de vruchtbaarheid van land en vee te bevorderen. Omstreeks de zesde eeuw voor Christus woonden de Germaanse volkeren nog vooral in Scandinavië en rond de Oostzee. Zo’n 2000 jaar geleden streden ze vaak tegen de Romeinen die hun woongebied -Germanië- probeerden te veroveren. Toen vanaf de derde eeuw het Romeinse Rijk begon af te takelen, vestigden veel stammen zich op Romeins grondgebied en rond het midden van de vijfde eeuw namen ze het West-Romeinse Rijk over.
  • Het feest is door de kerk geïntroduceerd
  • Het is een bedelfeest
  • Sint-Maarten is net zoals Halloween een bedelfeest. Bedelfeesten waren in de moeilijke wintermaanden nodig.

5. Waar vieren mensen Sint Maarten?

In Noord-Holland (met name in West-Friesland), Utrecht, Groningen en Limburg is Sint-Maarten nog vrij actueel. In sommige plaatsen worden optochten georganiseerd. In andere plaatsen worden vreugdevuren ontstoken.

De lampionnentocht komt het meest voor in de noordelijke provincies en in Noord-Holland. De kinderen maken lampionnen of hollen suikerbieten uit en gaan met hun lichtjes langs de deuren. Daar zingen ze speciale Sint-Maartensliedjes in ruil voor snoep of fruit. De lampionnen worden vaak op school gemaakt.

De vreugdevuren zijn vooral typisch voor Limburg, meestal in combinatie met een optocht. Men verzamelt zich hier in de kerk waar het verhaal van Sint-Maarten verteld wordt. Vervolgens loopt men in een lampionnenoptocht naar een groot vuur waar de kinderen een oliebol krijgen.

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Gastblogger
MijnKerk.nl