6x sterke Bijbelse vrouwen

6x sterke Bijbelse vrouwen

26 april 2022 2

Als we iets nodig hebben in ons leven, dan zijn het wel rolmodellen. Wat dacht je van deze zes Bijbelse powervrouwen?

1. Jochebed

Jochebed was de moeder van Mozes, Aäron en Mirjam. Ze verstopte haar zoon met gevaar voor eigen leven. In haar wanhoop, toen ze hem niet langer kon verbergen, deed ze nog iets heel dappers. Ze legde haar kind in een mandje en zonder te weten hoe dit af zou lopen, liet ze het mandje meedrijven in de stroom. Je vindt haar verhaal in Exodus 2: 1-10.

2. Debora

Debora was profetes en de enige vrouwelijke rechter over Israël. Er is kennelijk iets heel speciaals aan Debora waardoor een machtige legeraanvoerder niet wil aanvallen, tenzij zij meegaat. Is het charisma, of een groot vertrouwen in God? In dit verhaal kom je trouwens ook nog een andere heldin tegen, Jael.

3. Hanna

Hanna kon tot haar grote verdriet geen kinderen krijgen en was hierdoor het mikpunt van spot. In de tempel bad ze hartstochtelijk tot God. Ze beloofde dat als Hij haar een kind zou geven, ze het terug zou geven aan God. Hanna’s gebed werd verhoord en… ze hield zich aan haar belofte! Onvoorstelbaar, maar waar. Als Samuel nog maar heel jong is, brengt ze hem terug naar de tempel.

4. Ester

Ester was een koningin van het Perzische Rijk, ook wel bekend als Hadassa, en vrouw van koning Ahasveros. Ester nam een enorm groot risico toen ze hoorde dat haar volk uitgeroeid dreigde te worden. Want hoe groot was de kans dat de koning haar zou geloven, en niet zijn topfunctionaris Haman? Ester had ook voor haar eigen hachje kunnen kiezen. Maar in plaats daarvan legde ze haar leven in de waagschaal voor haar volk.

5. Maria

Maria, die moeder van Jezus werd, toonde haar moed vooral in haar overgave. Ze had alles kunnen verliezen: haar goede naam, haar partner, een toekomst. Maar ze vertrouwde op God en op het plan dat Hij kennelijk met haar leven had.

6. Lydia

Lydia is een van de eerste bekeerlingen tot het christelijk geloof. Er staat niet zoveel over haar in de Bijbel: ze gelooft, laat zich dopen en nodigt Paulus en Silas uit bij haar thuis. En dat getuigt van moed, want de omgeving waarin ze leeft (onder Romeins bestuur), is verre van gecharmeerd van het christelijk geloof. Zo lees je even verderop dat Paulus in diezelfde stad wordt gemarteld en in de gevangenis belandt door zijn geloof.

Welke Bijbelse vrouw inspireert jou en waarom?

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Annemarie van den Berg - Nap
Annemarie van den Berg - Nap
2 reacties op “6x sterke Bijbelse vrouwen
  1. Anoniem

    Ruth

    18 februari 2020
  2. Marja van Gaalen

    Jochabed: een moedige moeder met een groot vertrouwen in de Eeuwige. Op 10 mei a.s. is het moederdag en dan staat zij centraal in een familiekerkdienst met als titel:moedige moeders. Vertrouwen geeft moed!

    8 maart 2020

Reacties zijn gesloten.