Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

23 mei 2023 1

Eigenlijk is het een rare vraag: ‘Wat zegt de Bijbel?’ De Bijbel is een verzameling boeken, uit verschillende tijden. Is er wel zoiets als dé Bijbel? Ja, zegt de kerk, want we geloven dat achter en in die boeken iemand is die graag contact met ons wil: God. Het is dus geen handboek vol regels, maar een relatieboek. Wordt er in dat boek ook over homoseksualiteit gesproken? 

We lezen in Leviticus 18 dat je het bed als man niet mag delen met een man, zoals met een vrouw. Paulus heeft het in zijn brief aan de Romeinen over ‘tegennatuurlijke omgang’ van mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. De Bijbel geeft hoog op over het huwelijk tussen man en vrouw en roept op elkaar trouw te zijn. ‘Wat God heeft samengevoegd, scheidde de mens niet’ zegt Jezus in Mattheüs 19 en citeert daarbij een tekst uit Genesis 1: 27. Tegelijk relativeert Jezus familiebanden. Wie zijn mijn broeders en zusters? Zij die de wil van God doen, staat er in Lucas 8: 21

Paulus in de Bijbel

Ook Paulus acht het huwelijk van groot belang en hij waarschuwt tegen overspelig gedrag. Toch is het huwelijk volgens hem niet de enige juiste levenswijze, met het oog op de tijden (‘de tijd is kort’), en hij doet een pleidooi voor single blijven. Dan kun je met meer toewijding God dienen, je hebt dan geen afleiding. Je kunt erover lezen in 1 Korinthiërs 7.

Toepassen van Bijbelteksten

Wat betekenen deze teksten? Je kunt ze niet zomaar ‘los’ gebruiken, je moet altijd nadenken over de toepassing van zulke teksten naar de tijd van nu. Wat betekenden de teksten in die tijd? Hoe vertalen we dat naar onze tijd? Daarover verschillen de meningen. De teksten worden verschillend uitgelegd. Eeuwenlang was homoseksualiteit in de ogen van de samenleving en ook van de kerk verwerpelijk. Homoseksuelen bleven ‘in de kast’, want de angst voor veroordeling en buitensluiting was groot en dat is niet voorbij, ook niet in de kerk helaas. 

Verschillende opvattingen over homoseksualiteit

Er zijn theologen die het huwelijk tussen man en vrouw zien als de enige Bijbelse mogelijkheid. Dát huwelijk wordt in de Bijbel vaak gebruikt als beeld voor de relatie tussen God en mensen en is dus van grote betekenis, zelfs een sacrament in de Rooms-Katholieke kerk. Homoseksuele relaties passen daar niet bij, iemand die homoseksueel is kan dan ook geen relatie aangaan. Er zijn ook theologen die de teksten anders uitleggen. Zij wijzen erop dat de teksten in de Bijbel niet gaan over homoseksuele relaties van liefde en trouw, maar over uitspattingen zoals tempelprostitutie: seks bedrijven om een godheid te eren. 

Bijbel sluit niemand uit

In veel kerken worden huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht op grond hiervan óók gezegend. Het is voor homoseksuelen, die graag mét hun relatie een plek willen in de kerk, pijnlijk dat deze verschillen bestaan. Voorop staat wel dat de Bijbel niemand uitsluit. Gods liefde gaat uit naar ieder mens. Geslacht, gender, ras, leeftijd, gezond of ziek, sterk of zwak: het maakt niet uit. Ieder mens is kostbaar en van hoge waarde in Gods ogen. Het gesprek hierover is nodig – binnen een veilige ruimte voor ieders inbreng. Over levensstijl kun je van mening verschillen- maar laat er dan wel ruimte zijn voor een gesprek waarbij iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. 

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Gastblogger
MijnKerk.nl
Een reactie op “Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?
 1. Marij=ke

  In zijn Liefde
  mag je groeien,
  gaandeweg zien
  wie je werkelijk
  bent.
  Als een bloemknop
  ontvouwen, bloeien
  onder Gods hoogte
  ZON.
  Gekend van af het
  begin toen Hij je
  bij name riep.

  Marijke.6-2-2019

  16 september 2021 Beantwoord
Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet getoond.