11x bijbelteksten over duurzaamheid

11x bijbelteksten over duurzaamheid

7 september 2021 0

In oktober is het week van de duurzaamheid. Van apotheken en boerderijen tot autobedrijven en kledingwinkels: je kunt je volop laten inspireren. Maar wist je dat er in de bijbel ook veel over duurzaamheid geschreven staat? Sterker nog, je vindt bijbelteksten over dit thema van het eerste (Genesis) tot het laatste bijbelboek (Openbaringen). Hieronder leid ik je via elf bijbelteksten over duurzaamheid door de bijbel.

1. God schiep de hemel en de aarde (Genesis 1:1)

De bijbel begint met het verhaal dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Als je liefde hebt voor God, dan betekent dat ook dat je liefde hebt voor Zijn schepping. Het houdt in dat je goed omgaat met de aarde, alle planten, de zee, de dieren en elkaar.

2. Breng de aarde onder je gezag (Genesis 1:26-31)

De eerste opdracht die de mensheid van God krijgt is om te heersen over de aarde. Bij ‘heersen’ kun je denken dat wij de aarde mogen uitbuiten. Als je een paar verzen eerder leest zie je dat we geschapen zijn naar Gods evenbeeld. Daarom verwacht God ook dat wij de aarde en alles wat het bevat behandelen met een gevoel van verantwoordelijkheid en de zorg die God heeft tegenover Zijn schepping.

3. Het verbond tussen God en Noach (Genesis 9:8-17)

God liet in het verhaal van Noach de hele wereld ten onder gaan door een overstroming. Alle diersoorten werden gered, net als Noach en zijn familie. Het verhaal wordt afgesloten door God die een verbond met ons sluit. Dit verbond is groter dan punt 1. In dit geval ligt de nadruk op de relatie tussen mens, dier en natuur. Ook wordt God er door de regenboog aan herinnerd om niet meer zo’n vloedgolf te laten plaatsvinden. De regenboog is een teken van hoop. Daarmee is het ook een appèl voor ons om goed met elkaar om te gaan. Hoe verschillend we ook zijn. Daar kom ik later nog op terug bij punt 8.

4. De zeven vette koeien (Genesis 41)

Als je christelijk bent opgegroeid dan ken je dit verhaal waarschijnlijk. Genesis 41 beschrijft de geschiedenis van Jozef die de dromen uitlegt van de farao en een hongersnood van zeven jaar voorspelt. Ook dit is een appèl op ons: over hoe we met onze spullen en inkomsten grenzen overschrijden. In plaats van alles wat we hebben gelijk uit te geven of te gebruiken, is het beter om wat te bewaren voor momenten van tegenspoed. Tegelijkertijd kun je dan ook weggeven aan mensen die het op dat moment minder hebben dan jij.

5. Geef de aarde rust (Leviticus 25:3-7)

Heersen over de aarde betekent ook: het land rust geven. Daar heeft het behoefte aan, misschien wel meer dan wij. Wij krijgen iedere zevende dag rust, het land krijgt ieder zevende jaar rust. Dan moeten we het land zijn gang laten gaan. We mogen niet oogsten. Het is ook een manier om gratis voedsel te geven aan mensen die honger hebben. Van het land mag niet geoogst worden, maar vreemdelingen, slaven, medewerkers en dieren mogen er wel van eten.

6. Herstel van het land (Joël 2:12-27)

De profeet Joël heeft het in zijn boek over ‘De dag van de Heer’ die eraan komt. Het appèl van Joël is gericht op herstel: herstel van het volk en herstel van het land. In het kort staat in dit stuk dat wanneer wij leven volgens de wil van God, Hij ons overvloedig zal voorzien van koren, wijn en olie. Belangrijke zaken dus. Bekijk het eens van een andere hoek. Als wij dus leven volgens Gods wil, dan zorgen onze eigen handelingen, keuzes en mindset ervoor dat we overvloedig worden voorzien.

7. Gelukkig de zachtmoedigen, zij zullen het land bezitten (Mattheüs 5:5 & Genesis 13:8-12)

De zaligsprekingen zijn een pareltje qua wijsheden in de bijbel. Een daarvan is deze. Zachtmoedigen dringen zich niet op en maken geen ruzie. Waardoor ontstaan veel conflicten? Door bezit, jaloezie en egoïsme. Wat Jezus hier zegt is dat juist als je liefdevol met elkaar omgaat je uiteindelijk meer zult krijgen. Kijk maar naar Abraham en Lot: Lot kiest voor zichzelf het betere land uit en komt terecht in – het later verwoestte – Sodom en Gomorra.

8. ‘En wat je ooit gedaan hebt voor de minste van Mijn broeders’, zegt Jezus, ‘dat heb jij voor Mij gedaan’ (Mattheüs 25:40)

Een bekende uitspraak die je misschien kent uit een liedje van Elly en Rikkert uit 1978. Ook deze tekst is te verbinden met duurzaamheid en omgang met de natuur. Alles wat je doet voor een betere, gezondere, dier- en natuurvriendelijke wereld doe je niet alleen voor jezelf. Doe je het ook voor de ander? Dan doe je het ook voor Jezus.

9. Laat ons de Vader zien (Johannes 14:8-14)

Vaak hebben we een motivatie nodig om iets goeds te doen. Zo ook Filippus. Als hij de Vader gezien heeft, weet hij zeker dat Hij bestaat en kan hij voor Hem leven. Als wij gaan doen zoals Jezus deed, dan kan de ander door ons heen ook iets van God zien. Daarom is het belangrijk om een voorbeeld te zijn in bijvoorbeeld koopgedrag, hebberigheid en omgang met elkaar. Hoe wij doen laat zien wat voor ons belangrijk is. Door jouw daden kan de ander zien hoe belangrijk jij de aarde vindt.

10. Er komt een einde aan het lijden (Romeinen 8:18-21)

Voor veel mensen is het een opgave om duurzaam te leven. De keuze tussen bijvoorbeeld een biologisch merk en een huismerk is er een die invloed heeft op de portemonnee. Je kunt ook dingen laten omwille van de natuur, bijvoorbeeld door niet ieder jaar een verre reis te maken, maar er bewust voor kiezen om een week in de regen in een tent te overnachten. Weet dat er een einde komt aan het lijden (hoe klein ook) en God bevrijding zal geven. Ook voor alle moedige keuzes die je maakt ten behoeve van duurzaam leven.

11. De boom van het leven (Openbaringen 22:1-5)

Op het eiland Patmos ziet Johannes hoe de plek eruit ziet waar God altijd vereerd wordt door zijn dienaren. Een plek van vruchtbaarheid, waar we God liefhebben en dus ook elkaar. De plek waar God het licht zal zijn en waar we samen voor altijd en eeuwig zullen regeren. Dat is waar we met elkaar naar mogen uitkijken.

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Tim Wildeman
Tim Wildeman