KIES biedt kinderen handvatten in echtscheidingssituaties

Hoe krijgen kinderen handvatten om met de echtscheiding van hun ouders om te gaan? Een echtscheiding gaat over de relatie tussen de ouders, maar kinderen zijn daarvan ‘het kind van de rekening’. Hoe leer je kinderen om daarmee om te gaan? ‘Kies voor het kind’ is het motto van de organisatie die trainingen geeft aan kinderen in echtscheidingssituaties met Kies coaches die door het hele land zijn te vinden. Ik vond een foldertje van KIES op onze school en sprak met Hanneke Schilt van Juvans.

“Na een grootschalig wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd vanuit de Universiteit van Utrecht en gefinancierd door ZonMw, blijkt dat KIES in een aantal opzichten effectief is: kinderen die KIES volgen hebben minder probleemgedrag, een betere communicatie met moeder, en minder schuldgevoel ten aanzien van de scheiding. Meer onderzoeken en de resultaten hiervan kunt u vinden op deze pagina en op de website van de Universiteit van Utrecht.”

Wat is de insteek van de KIES-cursussen?

“We zien dat kinderen vaak over het hoofd gezien worden bij echtscheidingen. We vinden het juist belangrijk dat er voor kinderen weer een duidelijke situatie komt, waarin ze kunnen onderscheiden tussen verleden, heden en toekomst. Daarvoor is het belangrijk dat ze over hun gevoelens kunnen praten met leeftijdgenoten die hetzelfde meemaken. Aan de hand van spellen en voorwerpen leren ze hun herinneringen en gevoelens te verwoorden. En via een terugkerend verhaal over Sam leren ze praten over wat ze daarin herkennen.”

Hoe zijn ouders hierbij betrokken?

“Ouders zijn er niet bij als we met ze aan de slag gaan. Er is wel een informatiebijeenkomst. De cursus zelf moet een veilige omgeving zijn voor kinderen om hun gevoelens te uiten. Wel vinden we het belangrijk dat beide ouders hier toestemming voor geven, zodat de kinderen het niet hoeven te verzwijgen bij een van de ouders.”

Jullie werken met spellen. Kun je een mooi voorbeeld hiervan noemen?

“Een van de spellen die we bijvoorbeeld doen is zittikkertje. Kinderen zitten op de grond en een van de kinderen is de tikker. Een ander kind mag echter niet getikt worden als hij vastgehouden wordt voor een ander kind. De bedoeling is dus dat de kinderen ook naar elkaar omzien en voorkomen dat anderen of zijzelf getikt worden. Dus leren kinderen om zich heen te kijken wie even vastgehouden moet worden. En kinderen leren om hulp te vragen als ze alleen komen te staan en vastgehouden moeten worden. Als ze dat niet doen, praten we daar ook over: waarom hielp je niet, of waarom vroeg je niet om hulp? Dat levert mooie gesprekken op.”

Hoe ervaren de kinderen de KIES-cursussen?

“Ze ervaren opluchting dat ze erover mogen vertellen en dat ze handvatten krijgen om met hun gevoelens om te gaan. Er gebeurt heel wat in het leven van een kind bij een echtscheiding: ook hun leven staat volledig op zijn kop en ze kunnen er niets aan doen. We vinden het ook heel belangrijk dat ze leren dat het niet hun schuld is.”

Bij de evaluatie spreken ze wensen uit. Wat zijn hun belangrijkste wensen?

“Wat opvalt is dat bijna alle kinderen toch ergens nog hopen dat hun ouders weer bij elkaar komen. Dat is heel logisch. Zonder die wens teniet te doen, leren we ze daarbij wel in het hier en nu te blijven. Dit is het. Hun ouders zijn uit elkaar, en daar moeten ze mee leren omgaan.”

Komt geloof wel eens ter sprake bij kinderen op de een of andere manier?

“Ook in de kerkelijke omgeving waarin wij werken hoor je niet van kinderen dat scheiden een probleem is in de kerk of in hun geloof. Wat je wel eens hoort is dat een kind zegt: ‘Ik heb een moeilijk leven, maar ik weet dat God er is.’ God is eerder iemand die troost dan iemand die oordeelt voor ze.”

Bij MijnKerk.nl stonden we eerder stil bij ouderverstoting, waarbij een ouder met ouderlijk gezag zijn kind niet meer kan zien, omdat het kind zich ook tegen hem of haar keert. We hebben ook stilgestaan bij het Parental Alienation Syndrome, of wel: ouderverstotingssyndroom. Wat komen jullie hiervan tegen en wat doen jullie daarmee?

“In de universele rechten van het kind staat dat kinderen recht hebben op contact met beide ouders. Daar gaan wij dus ook vanuit. Als we merken dat kinderen negatief spreken over een van beide ouders, kijken we wel of we dat bij de andere ouder ter sprake kunnen brengen. We geven ouders ook de tip mee om niet negatief te praten over de andere ouder, en bijvoorbeeld ook niet te communiceren via het kind, wanneer er wel contact is. Een kind is geen partij. Als we echt merken dat er bij het kind sprake is van ouderverstotingssyndroom, dan kijken we of we naderhand kunnen doorverwijzen.”

De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind.” Universele rechten van het kind, artikel 9, lid 1

De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.” Universele rechten van het kind, artikel 9, lid 3

Hoe gaan jullie om met de ‘bijwerkingen’ van het co-ouderschap, wat best intensief kan zijn voor kinderen?

“Ook hierin geven we ouders de tip mee om hun kinderen niet te belasten met de organisatie hiervan. Dus: laat hen niet slepen met hun spullen, maar zorg dat hun spullen er zijn op de plek waar ze zijn.”

Is er nog een andere tip te noemen die jullie gescheiden ouders meegeven?

“Een tip die we ouders meegeven over een nieuwe relatie is dat ze dat altijd als eerste vertellen aan de ex-partner. Dan help je het kind om samen met deze nieuwe situatie om te gaan.”

Waar kunnen ouders hun kind aanmelden voor de KIES-cursus?

“Overal in het land werken opgeleide KIES-coaches. Sommigen werken voor een organisatie zoals ik. Alle KIES-coaches organiseren trainingen, zoals wij op scholen, waar we kinderen van verschillende scholen bij elkaar brengen. Op de website van KIES vind je een KIES-coach in jouw regio.”

Lees voor meer info: kiesvoorhetkind.nl

 

Deel dit verhaal:
Otto Grevink

Geschreven door:

Thema: Blog
3 juli 2018
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Krijg wekelijks inspiratie en praktische tips over geloof in je dagelijks leven in je mailbox.
Wij zullen je gegevens niet aan derden doorgeven.
Nieuwsbrief