Muziekblog: Liefde is alles wat je nodig hebt…

Eén van de dominees die ook een Top2000-kerkdienst hield is Aarnoud van der Deijl uit Hoofddorp. Hij schrijft over de Liefde:

In het oude liedboek stond een lied dat in het nieuwe niet is teruggekeerd. Ik liet het niet vaak zingen – het is een beetje martiaal – en toch vind ik het jammer dat het is verdwenen. Het gaat om het oude Gezang 96: Wordt krachtig in de Heer. Het is een bewerking van Efeziërs 6:10-18, waar Paulus het heeft over de wapenrusting van God.
Een muzikale collega wees mij er ooit op dat de eerste regel van de melodie van Tera de Marez Oyens eigenlijk de eerste regel is van het Franse volkslied, de Marseillaise. Die beginregel is een klaroenstoot: ‘Wordt krachtig in de Heer!’ Tetterettè!
Ik zei al: ik liet het niet vaak zingen. De beeldspraak met pantsers, schilden en zwaarden staat wat ver van ons af. En zinnen als ‘de duivel gaat tekeer’ vinden we tegenwoordig helemaal moeilijk.
En toch: ik moet mij sterk vergissen of de duivel ging de afgelopen maand behoorlijk tekeer in Parijs.

Vrijheid, gelijkheid, broederschap, of liefde?
Vertegenwoordigers van de idealen van de Franse revolutie (vrijheid, gelijkheid, broederschap) werden in koelen bloede vermoord. En ik zou haast cynisch eraan toevoegen: en uiteraard werden er ook weer Joden vermoord. Elie Wiesel haalt ergens het cynische grapje aan over het feit dat Joden hoe dan ook altijd het slachtoffer van haat en geweld schijnen te worden: “Er breekt oorlog uit, zegt de ene koning tegen de andere: ‘Als jij aan mijn Joden komt, kom ik aan jouw Joden.’”
En dan klinkt tijdens de protestmars in Parijs weer die Marseillaise: ‘Allons enfants de la patrie’, ‘Kom op, kinderen van het vaderland.’ En ik hoor in mijn hoofd: ‘Wordt krachtig in de Heer’. En ik denk aan de brief van Paulus aan de Efeziërs. Dat heeft Tera de Marez Oyens toch maar mooi bewerkstelligd met haar melodie. En ik denk: toch geen gekke tekst van Paulus. Het kwaad in de wereld vraagt om verweer, verzet. Geweldloos verzet – dat wel. We moeten ervoor waken dat we niet terug gaan meppen. Toch geen gekke beeldspraak, dat pantser van recht, die schoenen van vrede, de helm van de redding, het schild van God.
Het grappige is dat The Beatles hetzelfde muzikale grapje hebben uitgehaald als Tera de Marez Oyens.
Ook zij laten een van hun liedjes beginnen met de Marseillaise. En ook in dat liedje hebben ze het eigenlijk over een andere wapen: de liefde.
Het liedje? All you need is love.

dominee Aarnoud van der Deijl
mail: arvanderdeijl@solcon.nl

*martiaal= militair

One comment on “Muziekblog: Liefde is alles wat je nodig hebt…
  1. Avatar m. schreef:

    misschien kan hij nog eens op zijn oude stek terugkomen om die dienst eens te herhalen, dat zou leuk zijn

Deel dit verhaal:
Gastblogger

Geschreven door:

Thema: Blog
6 februari 2015
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Krijg wekelijks inspiratie en praktische tips over geloof in je dagelijks leven in je mailbox.
Wij zullen je gegevens niet aan derden doorgeven.
Nieuwsbrief