MENUMENU

Op zoek naar geluk

Op Facebook en in de krant die ik lees, zie ik elke dag nieuwe beelden langskomen. Een kleuter aangespoeld op het strand, een meisje drijvend in het water. Een huilende vader, die zijn kind draagt. Mensen die zich verdringen bij een trein.

Op de meeste gezichten staat wanhoop te lezen. De oorlog heeft hen verjaagd van de grond die ze het meest lief hebben. De aanhoudende stroom vluchtelingen met hun vraag om een veilige plek, raakt me.

Gastvrij

Er schieten fragmenten uit de bijbel door mijn hoofd. Een psalm die zingt over God die de vreemdelingen beschermt (146). Flarden uit de bijbel waarin Israël er op wordt gewezen om nooit te vergeten dat ze zelf vreemdelingen waren in Egypte en dat ze daarom voor de vreemdeling gastvrij moeten zijn. Na wat bladeren door de Bijbel in Gewone Taal kom ik dit in Deuteronomium 10 tegen. Ik herken het niet meteen omdat er boven staat: ‘De Heer is de hoogste God’. Toch staat deze titel er niet voor niets.

Gelijk

De verteller in Deuteronomium geeft steeds een goede reden waarom Israël zich aan de regels moeten houden. Telkens begint dat met een verwijzing naar God. God die bevrijdt, God die goed is. Er staat dat de hoogste God rechtvaardig is en dat hij alle mensen gelijk behandelt, hij beschermt vreemdelingen en geeft ze eten en kleren. Als je bij deze God wilt horen, moet je proberen te doen als hij.
Dat zou mooi zijn, fantaseer ik, dat God op de stranden van de Middellandse Zee klaar staat met eten en drinken. Maar de beelden die ik in het echt te zien krijg, zijn anders.

Vreemdelingen

Ik lees verder in het bijbelgedeelte. Direct nadat verteld wordt over hoe God met de vreemdeling omgaat staat er: ‘Ook jullie moeten goed zijn voor vreemdelingen, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.’
De verteller wijst op de eigen ervaring van het volk Israël. Ook jullie zijn gevlucht toen de honger uitbrak, ook jullie hebben voedsel gekregen in Egypte, ook jullie weten hoe het is, als je opeens niet meer welkom bent in dat vreemde land.

Geraakt

Eeuwen en eeuwen zijn verstreken en toch wordt in Israël, deze ervaring van vreemdeling zijn ieder jaar weer doorleefd als het joodse Pasen wordt gevierd. Mensen die naar de kerk gaan, krijgen daar een proefje van mee, elke keer als het avondmaal wordt gevierd.
Toch is het vieren van het avondmaal geen voorwaarde om door de woorden van Deuteronomium geraakt te worden. In de tekst zelf spreekt de Bevrijder en Rechtvaardige God ons aan. Doe als de hoogste God en wees goed voor de vreemdeling!

Een reactie op “Op zoek naar geluk
 1. Marijke schreef:

  Gister werd ik hierdoor geraakt. Marcus (10: 18-45) schreef het op.
  Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dit was een antwoord op een onmogelijke vraag aan Jezus. Jacobus en Johannes wilden dat Jezus de gestelde vraag zou beantwoorden . Wat moet ik doen vroeg Jezus. Nu wij willen in het koninkrijk naast u zitten oftewel rechts of links maar wel naast u.
  Zij dachten dat ze er waren, ze mochten dit verlangen. Maar dat viel even tegen. Er ontstond ruzie en ze kregen niet wat ze vroegen. Jezus is er niet voor om je op je wenken te bedienen. Als je op deze manier als winnaar uit de bus denkt te rollen kom je van de koude kermis thuis.
  In gedachten zie ik Jezus aan het kruis hangen, met links en rechts een misdadiger. Waren dat ereplaatsen?

Deel dit verhaal:
Auteur van de week

Geschreven door:

Thema: Blog
7 september 2015
Kaarsjes:
 •  

  Jou.

  God geeft ons allen het vertrouwen dat we gered zullen worden. Ik bid dat hij ons allen vreugde en vrede zal geven door ons geloof in Jezus Christus. Dan zal ons vertrouwen op God steeds sterker worden, door de kracht van de heilige Geest.
 •  

  Dennis Everon

  Dat Dennis op God z'n weg terug mag komen en daar voorgoed mag blijven, dat alles wat hem tegenhoudt, alle ketenen voorgoed gebroken mogen worden. Dat zijn ogen voor goed open mogen gaan. In Jezus naam! Amen! 💖
 •  

  Mia

  Dat de financiële oorlog die onder de kinderen heerst mijn mama en papa mag bevrijden in hun ziel Dat dit écht mag eindigen in een vredesplan Dit is zo’n grote vete al al die jaren hij op iedereen zeer zwaar weegt Dat die kinderen verlichting in hun geest mogen ontvangen , samen met de bewindvoeder & de vrederechter DankJe dat ik hiervoor een kaarsje mag - kan aansteken
Bekijk meer kaarsjes
Steek zelf een kaarsje aan
Kaars