Op zoek naar geluk

Op Facebook en in de krant die ik lees, zie ik elke dag nieuwe beelden langskomen. Een kleuter aangespoeld op het strand, een meisje drijvend in het water. Een huilende vader, die zijn kind draagt. Mensen die zich verdringen bij een trein.

Op de meeste gezichten staat wanhoop te lezen. De oorlog heeft hen verjaagd van de grond die ze het meest lief hebben. De aanhoudende stroom vluchtelingen met hun vraag om een veilige plek, raakt me.

Gastvrij

Er schieten fragmenten uit de bijbel door mijn hoofd. Een psalm die zingt over God die de vreemdelingen beschermt (146). Flarden uit de bijbel waarin Israël er op wordt gewezen om nooit te vergeten dat ze zelf vreemdelingen waren in Egypte en dat ze daarom voor de vreemdeling gastvrij moeten zijn. Na wat bladeren door de Bijbel in Gewone Taal kom ik dit in Deuteronomium 10 tegen. Ik herken het niet meteen omdat er boven staat: ‘De Heer is de hoogste God’. Toch staat deze titel er niet voor niets.

Gelijk

De verteller in Deuteronomium geeft steeds een goede reden waarom Israël zich aan de regels moeten houden. Telkens begint dat met een verwijzing naar God. God die bevrijdt, God die goed is. Er staat dat de hoogste God rechtvaardig is en dat hij alle mensen gelijk behandelt, hij beschermt vreemdelingen en geeft ze eten en kleren. Als je bij deze God wilt horen, moet je proberen te doen als hij.
Dat zou mooi zijn, fantaseer ik, dat God op de stranden van de Middellandse Zee klaar staat met eten en drinken. Maar de beelden die ik in het echt te zien krijg, zijn anders.

Vreemdelingen

Ik lees verder in het bijbelgedeelte. Direct nadat verteld wordt over hoe God met de vreemdeling omgaat staat er: ‘Ook jullie moeten goed zijn voor vreemdelingen, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.’
De verteller wijst op de eigen ervaring van het volk Israël. Ook jullie zijn gevlucht toen de honger uitbrak, ook jullie hebben voedsel gekregen in Egypte, ook jullie weten hoe het is, als je opeens niet meer welkom bent in dat vreemde land.

Geraakt

Eeuwen en eeuwen zijn verstreken en toch wordt in Israël, deze ervaring van vreemdeling zijn ieder jaar weer doorleefd als het joodse Pasen wordt gevierd. Mensen die naar de kerk gaan, krijgen daar een proefje van mee, elke keer als het avondmaal wordt gevierd.
Toch is het vieren van het avondmaal geen voorwaarde om door de woorden van Deuteronomium geraakt te worden. In de tekst zelf spreekt de Bevrijder en Rechtvaardige God ons aan. Doe als de hoogste God en wees goed voor de vreemdeling!

One comment on “Op zoek naar geluk
  1. Avatar Marijke schreef:

    Gister werd ik hierdoor geraakt. Marcus (10: 18-45) schreef het op.
    Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dit was een antwoord op een onmogelijke vraag aan Jezus. Jacobus en Johannes wilden dat Jezus de gestelde vraag zou beantwoorden . Wat moet ik doen vroeg Jezus. Nu wij willen in het koninkrijk naast u zitten oftewel rechts of links maar wel naast u.
    Zij dachten dat ze er waren, ze mochten dit verlangen. Maar dat viel even tegen. Er ontstond ruzie en ze kregen niet wat ze vroegen. Jezus is er niet voor om je op je wenken te bedienen. Als je op deze manier als winnaar uit de bus denkt te rollen kom je van de koude kermis thuis.
    In gedachten zie ik Jezus aan het kruis hangen, met links en rechts een misdadiger. Waren dat ereplaatsen?

Deel dit verhaal:
Gastblogger

Geschreven door:

Thema: Blog
7 september 2015
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Krijg wekelijks inspiratie en praktische tips over geloof in je dagelijks leven in je mailbox.
Wij zullen je gegevens niet aan derden doorgeven.
Nieuwsbrief