Overwinnen

Misschien komt het door de nieuwsberichten. De wereld om me heen lijkt vol haat en geweld, egoïsme en wantrouwen. Wat kan ik daaraan doen? Het geeft soms zo'n machteloos gevoel.

En zo was het ook voor de eerste christenen. Een klein groepje mensen, verspreid in een wereld zo vol geweld, bedrog en afgunst als de onze. Bovendien vaak zelf het slachtoffer van vervolging.

Van haat tot liefde

Een van hen was Paulus, een joodse tentenmaker die aanvankelijk fel tegen de christenen was en hen vervolgde. Tot hij op een zekere dag ineens veranderde. Onderweg naar Syrië (!) om daar de christenen te vervolgen, heeft hij ervaren hoe Jezus zelf hem tot de orde riep. ‘Waarom vervolg je mij?’, hoorde hij Jezus zeggen.

 

Deze ervaring betekende de totale omkeer voor Paulus. Tot het einde van zijn leven ging hij mensen vertellen over Jezus en de liefde van God. Op vele plekken stichtte hij gemeenschappen van mensen die overtuigd raakten van ‘de Weg’, zoals de volgelingen van Jezus hun nieuwe geloof noemden.

 

Een brief vol licht

Hij schreef brieven om hen moed in te spreken. Om hen te helpen trouw te blijven aan hun nieuwe geloof en hun nieuwe leven. Zelfs aan groepen christenen die hij nog nooit had bezocht. Zo schreef hij in zijn brief aan de christenen in Rome (hfst. 12):

 

Laat jullie liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan jezelf. … Wees verheugd door de hoop die jullie hebben, wees standvastig wanneer jullie tegenspoed ondervinden, en bid onophoudelijk. … en wees gastvrij. Zegen jullie vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. … Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet jezelf aan tot bescheidenheid. …

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in jullie macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God jullie wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ Maar ‘als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat jullie niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

 

Door het goede

Een brief aan een klein groepje mensen in Rome, bijna tweeduizend jaar geleden. Een brief aan mensen in een wereld vol geveinsde liefde, vijandschap, onverschilligheid, ongastvrijheid, vervolging, verwensingen, ruzie en wraaklust.

 

Een brief aan mij, aan jou, aan ieder die het horen wil: Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Elke dag opnieuw.

 

Foto: Oxfam International (op Flickr), ‘Rim Turkmani – Syrian peace activist’
2 comments on “Overwinnen
  1. Avatar m. schreef:

    ja, het klinkt eenvoudig, maar soms is het toch bar moeilijk om de goede keuzes te maken, en dat moet je elke keer zelf doen

  2. Avatar Willy van Kampement schreef:

    Wat is een brief van 2000 jaar geleden nog actueel. Wat zou de wereld anders zijn, wanneer we zo zouden leven. Met vallen en opstaan probeer je het elke dag weer.

Deel dit verhaal:
Gastblogger

Geschreven door:

Thema: Blog
16 juni 2014
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Krijg wekelijks inspiratie en praktische tips over geloof in je dagelijks leven in je mailbox.
Wij zullen je gegevens niet aan derden doorgeven.
Nieuwsbrief