Dit zegt de Bijbel over klimaatverandering

Dit zegt de Bijbel over klimaatverandering

10 november 2019 1

In het boek Groene Theologie beschrijft Trees van Montfoort hoe in het moderne wereldbeeld vooral de mens centraal staat. De mens staat boven de planten en dieren en mag ze gebruiken voor zichzelf. De aarde als gebruiksvoorwerp. Maar klopt dat wel? Wat zegt de Bijbel over de aarde en onze rol daarin?

De mens is schepsel, maar ook medeschepsel met anderen, met planten en dieren. We zijn deel van het ecosysteem. God heeft een relatie met de hele wereld, en niet alleen met mensen”, zegt Van Montfoort in een interview met Trouw. Verhalen in de Bijbel vertellen dat het niet alleen om de mens draait, maar om heel de schepping. Zo sluit God na de zondvloed niet alleen een verbond met Noach, maar met alle levende wezens. Dieren, net zo goed als de mens, werden door de ark gered. De regenboog ging en gaat op over heel de aarde, niet alleen over mensen. Ook Job wordt gewezen op de wilde dieren. Om hem duidelijk te maken dat het niet alleen om hem draait, maar om heel de aarde. 

Jij bent onderdeel van de schepping

Als mens ben je onderdeel van de aarde. Onderdeel van de schepping. Planten, dieren en alles wat op de aarde leeft vervullen net zo’n belangrijke rol als wij mensen. Onze rol is wel anders. Als mensen hebben wij nu eenmaal de meeste invloed op de wereld om ons heen. Dat weten we inmiddels en de gevolgen daarvan zijn duidelijk.

Jij hebt een belangrijke rol

Dat betekent dat we daarin een belangrijke rol te vervullen hebben. Zie jij jezelf als onderdeel van het geheel? Als onderdeel van het eco-systeem? Als onderdeel van Gods schepping? Dan kan dat je helpen meer oog te hebben voor je eigen rol. Het verhaal van God, mensen en heel de aarde kan daarbij helpen.  

Wat heeft geloof voor jou met het klimaat te maken? Wat doe jij om klimaatverandering tegen te gaan?

 

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Niels Gillebaard
Niels Gillebaard
Een reactie op “Dit zegt de Bijbel over klimaatverandering
  1. Marij-ke

    Helaas kan ik niets aan het klimaat veranderen wel aan het leef klimaat.Er was eens een jonge man theoloog/predikant herder en leraar 37 jaar jong. Hij ging op pad zag om zich heen en dat viel niet geheel in goede aarde. Die man die helpt mensen in nood en geeft hen een leefbaar leven. Maar er waren er die voelde zich opzij gezet en pikte het niet en liepen hinderlijk in de weg hadden van alles wat te zeggen. Maar de mensen dachten anders volgde hem op de voet. Als je Hem volgt dan kom je bij de Vader. Hij is het die je bij name kent en de brenger van het Licht in onze duisternis. Hij geeft olie voor onze lamp tot de dag van Eeuwigheid in een stad van louter Licht.

    12 november 2019

Reacties zijn gesloten.