Hier zeg je ‘ja’ op als je je kind laat dopen

Hier zeg je ‘ja’ op als je je kind laat dopen

11 juni 2020 1

Dopen is een eeuwenoude christelijke traditie met joodse wortels. Waar zeg je eigenlijk ‘ja’ op als je je kind laat dopen? En hoe zit dat als één van de ouders niet gelooft? 

Voor de doop voert de dominee één of meerdere gesprekken met de ouders van het kind dat gedoopt wordt. De achtergronden en de betekenis van de doop worden besproken. Ook wordt gevraagd naar de motivatie van de ouders en de dopeling.

Doopvragen

Tijdens een doopdienst wordt een aantal vragen gesteld aan de volwassen dopeling of de doopouders, en vaak ook aan de gemeente. Door hun jawoord op de vragen belijden ze hun geloof, en zeggen ze dat ze willen gaan op de weg die Jezus geleerd heeft. De gemeenteleden beloven de dopeling in hun midden op te nemen en hem of haar te helpen om in geloof te groeien.

Doopformulier

Er zijn kerken waar als voorbereiding op de doop een formulier wordt voorgelezen waarin de oorsprong, de zin en de werking van de doop worden toegelicht.

Aan de ouders wordt gevraagd:

Willen jullie (naam van het kind) ontvangen als een kind van God en je door zijn/haar aanwezigheid in jullie huis en leven laten sterken in het geloof? En willen jullie hem/haar voorgaan op de weg die de Heer ons heeft gebaand?

Door hier ‘ja’ op te zeggen, aanvaarden de ouders de verantwoordelijkheid voor hun kind. De tweede en de derde vraag betekenen: wil je van je kind leren geloven en wil je een voorbeeld zijn voor je kind hoe het kan geloven?

Ouders laten hun kinderen zien hoe zij geloven door de manier waarop zij leven. En soms leren kinderen volwassenen geloven, bijvoorbeeld door hun verrassende vragen, hun verwondering en hun vertrouwen.

Als één van de ouders niet gelooft

Geloof jij wel, maar je partner niet (of andersom)? Meestal is er een passende manier te vinden waar beide ouders zich prettig bij voelen. De predikant of pastor van je plaatselijke kerk kan vertellen welke mogelijkheden er zijn.

Dopen bij jou in de kerk

Dopen gebeurt in de kerk, maar gaat niet in alle kerken op dezelfde manier. Kerken kennen vaak hun eigen gebruiken. Deze blog geeft informatie over de doop in het algemeen. De predikant of pastor van je plaatselijke kerk kan vertellen hoe het er daar aan toegaat.

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Gastblogger
MijnKerk.nl
Een reactie op “Hier zeg je ‘ja’ op als je je kind laat dopen
  1. Lia Brink

    Ik ben als kind van 5 jaar gedoopt. Ik voel me nu als kind van God Hij is mijn Vader.

    16 juni 2019

Reacties zijn gesloten.