Imiteren met Elise Schaap bij Linda’s Zomerweek

Imiteren met Elise Schaap bij Linda’s Zomerweek

24 oktober 2017 0

Bij Linda’s zomerweek was actrice Elise Schaap te gast. Linda de Mol daagde haar uit om haar specialiteit te laten zien: het imiteren van bekende Nederlanders. Echt, geweldig! Als je je ogen dicht doet en haar imitatie van koningin Maxima hoort, geloof je het direct. Kan jij ook mensen imiteren met hun gebaren of hun stem? En hoe zou je God kunnen imiteren in je leven?

Tekst gaat verder onder dit filmpje

Geen beeld van God maken

Iedereen kan wel iemand nadoen: hoe iemand loopt of hoe iemand praat; de stopwoordjes die iemand altijd gebruikt. Heb jij dat wel eens gedaan? Sommigen zijn daar specialisten in, zoals Elise Schaap: als je je ogen dichtdoet dan hoor je wie ze nadoet!

Imiteren wij wel eens God, dacht ik toen ik dit zag. Natuurlijk kun je God niet vangen in beelden. Er is veel meer over God te zeggen, te denken, te zingen dan wij in beelden kunnen vangen. En toch lijkt God wel ergens op? En kunnen wij dat ‘nadoen’?

Zelf beeld van God zijn en zo God imiteren

Ja, God lijkt wel ergens op, of eigenlijk, wij lijken op God. Op de ‘zesde scheppingsdag’ zegt God: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken.’ Of in sociale mediataal: ‘Laat we selfies maken die ons liken.’ Wij hebben het dus in ons om iets van God te kunnen laten zien. Wij kunnen hem ‘imiteren’ in ons leven. In een vlog heb ik wel eens Jezus de selfie van God genoemd. Als je naar Jezus kijkt dan kun je zien hoe God is. Een zoon van zijn vader. De appel valt niet ver van de boom.

Wij zijn allemaal gemaakt als selfie van God. Wat kunnen wij van God laten zien? Welke eigenschappen van God zouden dat kunnen zijn?

  1. Voor iemand opkomen

In Exodus 14:14 staat: “En jullie hoeven zelf niets te doen, want de Heer zal voor jullie vechten.’ Voor iemand opkomen die dat zelf niet kan, lijkt mij iets waarin je op God kunt lijken.”

  1. Elkaar liefhebben

In 1 Johannes 4: 7 staat: “Lieve vrienden, wij moeten elkaar ​liefhebben. Want de ​liefde​ komt van God. Iedereen die liefheeft, is een ​kind​ van God en kent God.” Hoe lijk je als kind van God op God? Door net als God lief te hebben. 1 Korinthiërs 13 geeft nog aanwijzingen wat liefde dan betekent: Liefde​ is: geduldig en vriendelijk zijn. ​Liefde​ is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. “Liefde​ is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde​ is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan ​het kwaad. Door de ​liefde​ verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de ​liefde​ blijf je geloven en vertrouwen. Door de ​liefde​ blijf je altijd volhouden.”

  1. Wees barmhartig

Barmhartigheid is echt zo’n bijbelwoord. Soms wordt het weer nieuw, als bijvoorbeeld Claudia de Breij het gebruikt in haar oudejaarsconference: ” Voor haar is Nederland ‘een plek waar vrouwen, homo’s, mensen als zij, zichzelf kunnen zijn en blijven’. Waar ze eerder de uitspraak van premier Mark Rutte bespotte dat we in “een waanzinnig gaaf land” wonen, sloot ze af met: “De premier heeft gelijk. Dit is inderdaad een waanzinnig gaaf land. En als ik hier niet was geboren, dan was ik er naar toe gevlucht.” En dat deed de kijkers goed,” aldus een verslag.

Het woord ‘barmhartigheid’ betekent in de bijbel letterlijk ‘(baar)moedergevoel’. Een gevoel van een moeder voor haar kind, dat nooit over gaat. God wordt in de bijbel ervaren als barmhartig. Zo kunnen wij ook naar anderen zijn. Met een warm gevoel als van een moeder.

  1. én wees rechtvaardig

In de bijbel gaan barmhartigheid en rechtvaardigheid altijd hand in hand.  Een oud verhaal vertelt van een koning die uitlegde waarom hij barmhartig én rechtvaardig moet zijn. Hij zei: “Als ik ijskoud water in een glas doe, dan zal het breken. Als ik loeiheet water in een glas doet, breekt het ook. Ik moet het dus met elkaar mengen om te zorgen dat het glas niet breekt.”

Rechtvaardig zijn betekent dat je niet alles met de mantel der liefde bedekt en dat je soms opkomt voor het recht van iemand, of van jezelf. Rechtvaardigheid is dus de andere kant van barmhartigheid. Ze houden elkaar in evenwicht.

  1. Wees een herder en zorg dat niemand achterblijft

Nog zo’n oud beeld, maar wel heel aansprekend. De bekendste psalm zingt over God die als een herder is. Jezus zegt ook: ‘Ik ben de goede herder.’ Aan het einde van hetzelfde evangelie zegt hij tegen Simon Petrus: “Simon, hou je van mij”. En als Simon dat bevestigt zegt Jezus: “Zorg dan goed voor mijn volk, zoals een ​herder​ voor zijn schapen zorgt.” Wij kunnen dus ook een herder zijn voor elkaar. Wat me in dat beeld altijd opvalt is dat we intuïtief denken aan een dominant beeld van iemand die vooruitloopt en die we slaafs/schaaps moeten volgen, terwijl een herder eigenlijk altijd achter de kudde aan loopt. De herder vormt altijd de achterhoede, zodat er niemand achterblijft. Waar kun jij ervoor zorgen dat niemand achterblijft?

Welke manier om God te imiteren spreekt jou het meeste aan? Of weet je nog een andere manier?

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Otto Grevink
Otto Grevink