Laat Lale Vrij

Laat Lale Vrij

21 maart 2021 0

Minister-president Mark Rutte, bisschop Mgr. De Korte, Sigrid Kaag en honderden andere prominente Nederlanders ondertekenden het manifest Laat Lale Vrij. Na het verschijnen van haar boek ‘Ik ga leven‘, wordt Lale Gül bedreigd. Het manifest zegt: In Nederland maken we onze eigen keuzes. Bepalen we zelf hoe we willen leven, en met wie. Wat we willen zeggen, en hoe. Vrijheid hoef je niet te verdienen, je hebt het als je in dit land woont. Ongeacht je achtergrond, je afkomst, je levensovertuiging.’ Iets wat ook elke gelovige mag beamen.

De ondertekenaars komen uit joodse, christelijke en islamitische kringen. Uit de christelijke hoek ondertekenden bijvoorbeeld Gert-Jan Segers en bisschop De Korte het manifest. ‘Het is belangrijk dat joden, christenen en moslims de schrijfster ondersteunen, vindt de bisschop. “Bisschop De Korte roept mensen op om zonder te dreigen met geweld en zonder dwang met elkaar om te gaan, ook als je fundamenteel van mening verschilt.”

De bedreigingen van Lale Gül

Na het verschijnen van haar boek, kreeg Lale Gül diverse bedreigingen en afbeeldingen van vuurwapens toegestuurd. ‘Dat wetende ben ik niet meer veilig op straat heb ik het gevoel. Daarmee heb je dus dat heel veel mensen niet één of twee keer, maar wel 2000 keer nadenken voor ze iets zeggen,’ zo vertelde ze.

Dat is een ernstige zaak. De grote waarde van de westerse wereld is dat ieder mens als vrij individu wordt gezien. Je ben in de eerste plaats van jezelf en pas daarna volgen groepen waarbij je hoort en wilt horen. Niet de groep, maar het individu staat voorop. Dat betekent dat ieder individu vrij is om te kiezen wat wel of niet te geloven en bij welke groep te willen horen.

Vrijheid en geloof

Als het over vrijheid en geloof gaat geldt: zonder vrijheid is er ook geen geloof mogelijk. Dwang kan nooit een voedingsbodem zijn voor persoonlijk geloof. God wil dat we vanuit onze vrije wil voor Hem kiezen. Pas dan kan geloof echt geleefd geloof zijn. Dat mag nooit afgedwongen worden.

Als het over vrijheid en geloof gaat geldt: zonder vrijheid is er ook geen geloof mogelijk.

Lale Gül en iedereen die zijn eigen stem wil laten horen verdienen daarom onze steun.

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Niels Gillebaard
Niels Gillebaard