Levensvraag: Wat zegt de Bijbel over dopen?

Levensvraag: Wat zegt de Bijbel over dopen?

22 mei 2019 0

Dopen is een eeuwenoude christelijke traditie met joodse wortels. Dopen gebeurt in de kerk, maar gaat niet in alle kerken op dezelfde manier. Kerken kennen vaak hun eigen gebruiken. Wie een kind of zichzelf wil laten dopen vraagt zich wel eens af: wat zegt de Bijbel er eigenlijk over?

In de verhalen over Jezus aan het begin van het Nieuwe Testament lezen we over Johannes de Doper die mensen doopt in de rivier de Jordaan. Die onderdompeling is een teken van reiniging van zonden en van het begin van een nieuw leven: bekering. Johannes de Doper is de profeet die Jezus aankondigt. Hij roept mensen op zich voor te bereiden op de komst van Jezus.

Jezus ging ook kopje onder

Als Jezus komt, gebeurt er iets bijzonders: ook Jezus laat zich door Johannes dopen. Heeft Hij dat nodig? Jezus hoeft zich niet te bekeren. Hij laat zich dopen omdat hij ervoor kiest solidair te worden met de mensen, in alles wat er mis gaat, in de chaos van het leven. Daarom gaat ook Hij kopje onder in het water.

Na zijn doop daalt een duif op hem neer en klinkt er een stem die zegt:

‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ (Matteüs 3:17) God zelf wijst Jezus aan als zijn geliefde zoon.

Bij zijn afscheid geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht mensen te dopen in Zijn Naam:

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ (Matteüs 28:19)

Dopen en gedoopt worden betekent: volgeling van Jezus willen zijn.

Wortels van de doop

Al komt de doop in het Oude of eerste Testament (de geschriften in de Bijbel uit de tijd vóór Jezus) niet letterlijk voor, daar vinden we wel de wortels van dit ritueel. Er gaan nogal wat verhalen over water en ‘door het water gaan’. In het verhaal van de Ark van Noach bijvoorbeeld (Genesis 6-9) en in dat van de uittocht uit Egypte: onder leiding van Mozes trekt het volk Israël weg uit Egypte, door het water van de Rietzee (Exodus 12-15). Of in het verhaal van Jona die drie dagen en nachten in de buik van een grote vis zat en toen weer op het droge kwam.

Allemaal verhalen over schoon worden en opnieuw beginnen. Het oude achter je laten. Een nieuw leven beginnen. Verhalen over bevrijding en redding uit dat wat het leven bedreigt – verhalen die vertellen: wat er ook gebeurt, het komt weer goed. Na zo’n doortocht door het water is er weer toekomst.

Lees ook:

Deze tekst komt uit het boekje Ik doop je

 

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Gastblogger
MijnKerk.nl