Over christelijke feestdagen

een infoblog over christelijke feestdagen van dominee Otto Grevink

Het zijn elk jaar weer heerlijke vrije dagen: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het zijn vrije dagen omdat het feestdagen zijn binnen het christelijk geloof. Ze staan in ieders agenda voorgedrukt, ook in Google. Maar wat betekenen ze eigenlijk? Internetkerk MijnKerk.nl vier deze feesten. Hier leggen we uit waar ze over gaan.

Wat is KERST?

Veel mensen tellen de dagen af tot Kerst. De sfeer van de lichtjes overal, de versieringen en gezellige vrije dagen zijn een fijn vooruitzicht. We kijken er ook naar uit omdat de dagen voor kerst steeds donkerder worden. We kunnen wel weer wat licht gebruiken. En dan is het Kerst. Tussen alle kerstversieringen van kerstbomen en kerstmannen, staan er kerststallen en organiseren kerken grote evenementen als Kerstfeest op de Dam; en tal van kerstnacht- en
kerstmorgendiensten. Waar gaat het Kerstfeest over?

Waar gaat het Kerstfeest over?

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Hij is aan het begin van onze jaartelling geboren in Bethlehem. Dat stadje ligt tegenwoordig in de Gazastrook bij Israël.

Aankondiging van de geboorte

Jezus’ moeder Maria kreeg een engel op bezoek. Gabriël vertelde Maria dat ze een kindje zal krijgen. De ​engel​ zei tegen ​Maria: ‘Ik groet je, ​Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.’ Maria​ schrok van de woorden van de ​engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de ​engel​ tegen ​Maria: ‘Je hoeft niet bang te zijn, ​Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem ​Jezus​ noemen. Jezus​ zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de allerhoogste God genoemd worden. En God, de ​Heer, zal hem ​koning​ maken, net zoals zijn voorvader ​David​ dat was. ​Jezus​ zal voor altijd
​koning​ van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde.’ Maria is hier erg verbaasd over. Maria​ zei tegen de ​engel: ‘Maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden?’ De ​engel​ antwoordde: ‘De ​heilige​ Geest​ zal bij je komen. En door de kracht van de allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw ​kind​ bij God horen, en zal hij Zoon van God​ genoemd worden. (Lucas 1)

Bethlehem, de stal en de herders

Het Kerstverhaal vertelt vervolgens dat Maria en Jozef naar Bethlehem moesten gaan, omdat keizer Augustus een volkstelling wilde houden. Jozefs familie kwam uit Bethlehem, en daarom moesten ze daarheen. Daar werd het kindje geboren in een stal, omdat er nergens plaats was om te slapen. Er kwamen ook herders langs. Zij hadden van de engel gehoord dat er een redder was geboren. Dit verhaal kun je lezen in Lucas 2.

De drie wijzen

Alleen in Matteüs 1 kun je nog iets lezen over de geboorte van Jezus. Daar komen de drie koningen, drie wijzen uit het oosten langs. Zij volgden een ster. Die leidde hen naar het paleis van koning Herodes, in Jeruzalem. Daar werd koning Herodes zo boos toen hij hoorde dat er een koning geboren is, dat hij de wijzen erop uit stuurde om het kind te gaan zoeken.
Hij stuurde ze naar Bethlehem, omdat Joodse geleerden zich herinnerden dat er in Bethlehem iets zou gebeuren. En daar vonden ze Jezus. God waarschuwde de drie wijzen in een droom niet naar koning Herodes terug te gaan maar meteen naar huis te gaan. Zodoende kreeg koning Herodes het kind niet te pakken.

Wat betekent de maagdelijke geboorte?

Het Kerstverhaal vertelt dat Jozef niet de vader is van Jezus, maar dat Maria zwanger wordt door de kracht van de allerhoogste God. Of je dat letterlijk kunt geloven is niet zo belangrijk. Wat het betekent is dat God zelf een nieuw begin maakt. Hij heeft daar niet een man uit het volk Israël voor nodig.

Waarom dan toch een vader?
Toch wil God het kind wel uit het volk Israël geboren laten worden. Hij komt niet uit de lucht vallen. Het kind zal verbonden zijn met de geschiedenis van Israël. Die geschiedenis moet ten goede keren. Er moet een redder komen. En die redder zal verbonden zijn met het volk zelf. Hij is één van hen. Dus vertelt het verhaal dat God Jozef in een droom op het hart drukte Maria niet te verstoten, omdat ze al zwanger is voordat ze met elkaar naar bed waren gegaan. Want het kind is niet van een ander, maar van God.

Waarom Jozef?
Jozef was familie van de vroegere koning David. Geen koning zonder fouten, maar wel een koning die in het geheugen is gebleven als dé koning van Israël. Hij was met zijn zoon Salomo de enige koning die ooit over alle stammen van Israël geregeerd heeft. Met dat koningshuis sloot God een verbond dat het koningshuis nooit zou eindigen. De evangelist Matteüs doet veel moeite om van Abraham via David naar Jozef één lijn te trekken van vader op zoon. Dat is het lange geslachtsregister aan het begin van Matteüs 1. Jezus is verbonden via zijn vader Jozef met een koningsgeslacht. Van koning David. Van dat koningsgeslacht
verwachten de Israëlieten hun messias (redder).

Bethlehem is de ‘stad van David’ en Jezus is ‘Davids zoon’

Daarom hoor je in kerstliedjes zo vaak over ‘de stad van David’ als het over Bethlehem gaat. Het is de stad waar de familie van Jozef vandaan komt, en in het bijzonder koning David. Er is in het kerstverhaal ook een tegenstelling tussen de grote stad Jeruzalem met koning Herodes en de kleine stad Bethlehem met het koningskind Jezus. Hij is ‘Davids zoon’ zoals we zingen in ‘Stille nacht, heilige nacht’. Want uit Davids familie werd redding verwacht.

Wat is de oorsprong van de datum van Kerst?

De datum van Jezus’ geboorte staat niet in de bijbel. Christenen zijn Kerst gaan vieren op de dag van het Germaanse feest van de Zonnewende. Vlak vóór Kerst, op 21 december, is het de kortste dag, en de langste nacht. Vanaf 24 december worden de dagen weer langer, en komt er dus weer meer licht. Dit sloot aan bij hoe mensen Kerst beleven: dat er met de geboorte van Jezus weer meer licht in de wereld komt. Dat er weer hoop is, en vrede op aarde.

Wat doen we met de donkere dagen voor Kerst?

De weken voor Kerstmis voelen we juist extra goed waarom dat licht nodig is. Mensen spreken over de donkere dagen voor Kerst. Ondanks alle opkomende gezelligheid voelen veel mensen ook dat het kouder en donkerder wordt. Sommigen voelen zich in alle gezelligheid juist ook eenzaam. En dan verlangen ze ernaar dat het weer wat lichter wordt. Daarom spreken we in het christelijk geloof over de Adventstijd voor Kerst.

Wat is Advent?

Advent is de periode vanaf vier zondagen vóór Kerst. Advent betekent ‘komst’; namelijk de komst van Jezus. Het is een tijd van verwachting, van hoopvol uitzien naar de komst van Jezus. Die verwachting wordt gevoed door het tegenbeeld van Kerst: onvrede, gemis, eenzaamheid, donkerte, oorlog enz. In de Adventstijd lezen we de verhalen over de aankondiging van Jezus’ geboorte en verhalen uit het Oude Testament met visioenen over vrede.

Wat is Driekoningen?

Op 6 januari is het Driekoningen. Dan wordt het verhaal gelezen van de drie wijzen, die volgens Matteüs 2 uit het Oosten komen om Jezus te vinden en te bezoeken. Zie hierboven. Op Driekoningen vieren de Oosters-Orthodoxe kerken juist Kerst.

Wat is PASEN?

Terwijl de eerste lentebloemen uitkomen, vaak nog door de laatste nachtvorst heen, naderen nieuwe vrije dagen met Pasen. Soms vroeg, soms laat. De paaseitjes liggen in de winkel, terwijl sommige mensen juist vasten in de tijd voor Pasen. Waar gaat het Paasfeest over?

Waar gaat het Paasfeest over?

Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus was door de Romeinen gekruisigd en is gestorven. Op de derde dag stond hij op uit de dood. Zo had hij dat ook voorspeld.

Wat ging eraan vooraf?

Jezus maakte behalve vrienden ook vijanden. Met name onder Farizeeën en schriftgeleerden, mensen die hun visie op de joodse godsdienst bewaakten. Jezus voelde dat hij dat zou moeten bekopen met zijn leven. En daarom voorspelde hij geregeld dat hij zou moeten sterven en opstaan. Zijn leerlingen begrepen dat niet, maar hoe zou je je dat ook moeten voorstellen?
Tijdens het Joodse Paasfeest zitten de leerlingen met Jezus aan het Joodse Paasmaal. Jezus pakt van de tafel brood en wijn en verbindt dat met zijn lichaam en bloed. Hij zegt: ‘Luister goed naar mijn woorden: Eén van jullie zal mij uitleveren.’ De ​leerlingen​ werden heel verdrietig en ze vroegen allemaal aan ​Jezus: ‘Ben ik het? Nee toch, ​Heer!’ Jezus​ antwoordde: ‘Eén van jullie nam net iets uit de schaal, tegelijk met mij. Dat is de man die mij zal uitleveren. De ​Mensenzoon​ zal sterven. Dat wordt al verteld in de ​heilige​ boeken. Maar wat een ramp zal dat zijn voor de man die mij uitlevert! Die man had beter niet geboren kunnen
worden.’ Judas, de man die ​Jezus​ ging uitleveren, zei: ‘Ben ik het, meester? Nee toch!’ ​Jezus​ zei tegen hem: ‘Je zegt het zelf.’ Tijdens het eten nam ​Jezus​ een brood. Hij dankte God, ​brak het brood​ in stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.’
Daarna nam hij een ​beker​ ​wijn. Hij dankte God en liet de ​beker​ rondgaan. Hij zei: ‘Drink allemaal uit deze ​beker. Want dit is mijn ​bloed. Als ik gedood word, zal mijn ​bloed​ vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun ​zonden​ worden ​vergeven. Dat heeft God beloofd.’ Jezus​ zei ook: ‘Luister naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen ​wijn​ meer drinken. Ik zal pas weer ​wijn​ drinken als ik samen met jullie in de nieuwe wereld van mijn Vader ben.’ Toen zongen ​Jezus​ en zijn ​leerlingen​ een ​lied​ om God te danken. Daarna gingen ze op weg naar de ​Olijfberg.(Matteüs 26)

Ondertussen heeft Jezus’ leerling Judas hem verraden. Waarom? Omdat hij vond dat de zalving van Jezus’ hoofd met olie door een vrouw geldverspilling was? Of deed hij het voor het geld dat hij kreeg voor de overlevering? Of was hij teleurgesteld in Jezus omdat hij niet deed wat hij verwachtte? En wat verwachtte hij dan? Wie zal het zeggen. Feit is dat Jezus werd overgeleverd en voor de Joodse en Romeinse rechtbank werd geleid. De Romeinse gouverneur Pilatus kan niets verkeerds in hem ontdekken, maar de menigte mensen roept:Hij moet aan het kruis! (Matteüs 27). En zo gebeurt het dat Jezus aan het kruis wordt
gehangen, en sterft.
Jezus wordt daarna in een rotsgraf gelegd. Hiervoor wordt een steen gerold, met bewakers ervoor. De verhalen van de opstanding verschillen van elkaar, maar niet in het belangrijkste: de steen is weg, en Jezus ligt er niet meer. Er wordt verteld dat hij is opgestaan. En de vrouwen die bij het graf komen vertellen dat door aan de leerlingen. En ze hebben de belofte gekregen dat ze Jezus weer zullen zien. Het opstandingsverhaal vind je onder andere in Matteüs 28 en Johannes 20.

Hoe zit het dan met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag?

Op Witte Donderdag wordt het verhaal verteld van het Laatste Avondmaal. Dat is het Joodse Paasmaal waarop Jezus brood en wijn nam en dat verbond met zijn eigen lichaam en bloed, en met zijn sterven.
Op Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld. Na het verraad van Judas en het proces voor de Joodse en Romeinse rechtbank wordt Jezus gekruisigd.
Op Stille Zaterdag is het stil. Jezus is dood. De leerlingen zijn verslagen. Bovendien is het een sabbat, de wekelijkse Joodse rustdag.
‘s Avonds of ‘s nachts vieren christenen de Paaswake. Een wake bij het graf van Jezus, die daaruit zal opstaan. Op Paasmorgen wordt Pasen gevierd.

Er was dus al een Joods Paasfeest; hoe zit dat?

Jezus zat op Witte Donderdag aan het Joodse Paasmaal. Het was bijna het Joodse Paasfeest. Dat Paasfeest gaat over de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Daar waren ze slaaf. Maar God bevrijdde hen na tien plagen en de doortocht door de Rietzee onder aanvoering van Mozes.

Wat is er goed aan Goede Vrijdag?

Je kunt je terecht afvragen wat er goed is aan Goede Vrijdag. Het is een vreselijk verhaal dat gaat over lijden, eenzaamheid, moeite en pijn. Er wordt wel gezegd dat het woord ‘goed’ hier afstamt van het Germaanse ‘goedelijk’, oftewel goddelijk. Een goddelijke vrijdag. Het enige wat goed kan zijn aan Goede Vrijdag is wat God ermee op het oog heeft. Het lijden van Jezus zal niet het einde zijn. God maakt er een einde aan dat het leven stopt bij het lijden en de dood. Daarom wordt die gruwelijke vrijdag een goede vrijdag.

Als Jezus op de derde dag opstaat, waarom is dat dan op zondag en niet op maandag?

Als we drie dagen tellen vanaf Goede Vrijdag tot aan Pasen, dan is vrijdag de eerste dag, zaterdag de tweede en zondag dus de derde. Een beetje bijzondere rekensom, dat klopt. Uit de bijbel weten we in ieder geval dat de opstanding op de eerste dag van de week, ná de sabbat, op zondagochtend, plaatsvond (Johannes 20: 1). Hoe het ook zij, gelukkig hebben we óók op maandag een paasdag.

Waarom verschilt de datum van Pasen elk jaar?

Pasen valt elk jaar op een andere datum. De berekening daarvan is behoorlijk ingewikkeld. Het komt er kort op neer dat Pasen op de eerste zondag na de volle maan na het begin van de lente (21 maart) valt. Dat betekent dat Pasen valt tussen 22 maart en 25 april. Omdat alle andere feesten rondom Pasen afhankelijk zijn van deze datum, verschilt ook hun datum elk jaar. Dat geldt voor Aswoensdag (40 dagen vóór Pasen min de zondagen), Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vóór Paaszondag, Hemelvaart (40 dagen ná Pasen) en Pinksteren (50 dagen na Pasen).

Aswoensdag en de Veertigdagentijd

Aswoensdag is het begin van de Veertigdagentijd voor Pasen. Een periode van bezinning, net als Advent. Ook voor deze veertig dagen moet je een bijzondere berekening maken. De zondagen moet je niet meetellen. En terugrekenend vanaf Pasen kom je dan op een woensdag uit. Aswoensdag. As staat symbool voor boete en inkeer, voor nadenken over wat er niet goed gaat. In katholieke, maar ook in steeds meer protestantse kerken, krijgen mensen van een mengsel van as en water een kruisje op het voorhoofd. Het herinnert aan de eindigheid van ons leven, zoals de bijbel vertelt: ‘Je zult hard moeten werken voor je eten, je leven lang.
Daarna keer je terug naar de aarde waarvan je gemaakt bent. Je was aarde (stof) en je zult weer aarde worden.’ (Genesis 3: 19) ‘Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt je leven afgebroken. Zoals een zilveren ​ketting​ breekt, of een gouden ​lamp. Zoals een waterkruik in stukken valt, of het touw breekt waaraan een emmer hangt. Zo wordt je leven afgebroken. Dan gaat je lichaam terug naar de aarde waaruit je gemaakt bent. Dan gaat je levensadem terug naar God die je het leven gegeven heeft.’ (Prediker 12: 7)
De Veertigdagentijd of Lijdenstijd gaat dan ook over de eindigheid van het leven en het lijden in de wereld. Daarbij stilstaan kan helpen om extra te voelen wat Jezus voor ons betekend heeft, door na zijn lijden en sterven op te staan. De dood heeft niet het laatste woord. En het lijden dus ook niet. Daarom vasten veel mensen op de een of andere manier in deze tijd. Om luxe of iets dat blij maakt even niet te gebruiken om even bij de andere kant van het leven stil te staan. En ook om misschien te ontdekken dat die luxe en wat je normaal blij maakt eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is.
De zondagen worden in die veertig dagen niet meegerekend, omdat elke zondag een eerste dag van de week is, net zoals de paasmorgen. Een mini-paasdag dus.

En dan die paaseieren, hebben die iets met Pasen te maken?

Paaseieren hebben net zo weinig met Pasen te maken als de kerstboom met Kerst. Paaseieren vinden waarschijnlijk hun oorsprong in een volksverhaal over de Germaanse godin Eostre. Zij komt een vogeltje tegen dat niet mee kan in de lente, omdat haar vleugeltjes bevroren zijn. Eostre verandert het vogeltje dan in een haas. Eenmaal per jaar mag ze, net als haar soortgenoten, eieren leggen. De herkomst van het verhaal is onduidelijk; misschien is het zelfs in de christelijke tijd (17e eeuw) verzonnen. Daarom hoeven we het niet meteen als ‘heidens’ af te doen, hoewel we wel mogen vaststellen dat het niets met het christelijke
Paasverhaal te maken heeft. In die zin dat het niet in de bijbel staat. Toch is de naam van het feest, Pasen, in de ons omringende landen van deze godin afgeleid: Ostern (Duits) en Easter(Engels).
Het christelijk paasverhaal gaat niet over de paashaas met zijn eieren. Het gaat over Jezus. Hij stond op uit de dood. Dat geeft nieuwe hoop en een perspectief voor nieuw leven. Die eieren kun je perfect gebruiken om dat kinderen én volwassenen te laten ervaren. Dat ei, hoe hard en levenloos het er ook uitziet: binnenin gebeurt iets. En dan breekt een kuiken door het ei. Niks levenloos. Nieuw leven! En die haas? Een waakzaam dier, die geen hol heeft maar een leger in het open veld. Een gat in de grond. Waakzaam, zoals wij waakzaam mogen zijn op de terugkeer van Jezus.

Pasen, het perfecte lentefeest

Pasen vindt altijd plaats in de lente. Het is geen ‘lentefeest’; het gaat over Jezus’ opstaan uit de dood. Toch past het perfect in de lente. De ervaring dat alles weer gaat groeien en bloeien, en dat het eerst nog kan vriezen en de lente maar moeilijk doorbreekt, loopt gelijk aan de ervaring richting Pasen. Van dood naar nieuw leven. Net als Jezus eerst stierf en toen opstond uit de dood.

Wat is HEMELVAART?

Een bijzondere donderdag, ineens in het midden van de week. Als het meezit met mooi weer. Een dag om erop uit te trekken. Wie weet al ‘met zonder jas’, zoals kinderen zeggen. Maar waar gaat Hemelvaart over?

Waar gaat Hemelvaart over?

Hemelvaart gaat over de hemelvaart van Jezus. Daarmee komt een einde aan een periode van 40 dagen van verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen.

Hoe ging de hemelvaart van in zijn werk?

Er zijn twee verhalen over de hemelvaart van Jezus te vinden. In Lucas 24: 44-53 en Handelingen 1: 4-11. Ze zijn allebei van dezelfde schrijver. Hij vertelt:
‘Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit, tot bij het dorp Betanië. Hij stak zijn armen uit en zegende hen. En terwijl hij dat deed, ging hij weg. God ​haalde​ hem naar de hemel.’ (Lucas) ‘Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk ​nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien.’ (Handelingen).

Wat gaat vooraf aan de hemelvaart?

Voor de hemelvaart, na Pasen, verschijnt Jezus in een periode van veertig dagen aan zijn leerlingen. De leerlingen ervaren dat hij leeft! Het wordt tijd dat de leerlingen erop uit gaan om daarover te vertellen. In beide verhalen vertelt de schrijver wat het goede nieuws is dat verteld moet worden: "In de heilige boeken staat dat de messias zal lijden en sterven, en drie dagen later zal opstaan uit de dood. En ook dat namens de messias het goede nieuws verteld
moet worden. Dit is wat alle volken moeten horen: ‘Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven.’ Jullie moeten dat nu aan iedereen gaan vertellen, allereerst in Jeruzalem. Blijf daar totdat de heilige Geest komt. Hij is de hemelse kracht die in jullie zal komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen, zoals mijn Vader jullie beloofd heeft.’
Hemelvaart luidt dus een tussenfase in. De leerlingen moeten het goede nieuws gaan vertellen en naar Jeruzalem gaan, maar ze moeten daar wachten tot de heilige Geest komt, die God heeft beloofd. Een spannende tijd dus voor de leerlingen. Ze moeten Jezus missen, en kunnen nog niet echt op pad. Ze zijn nog zonder de heilige Geest. Daarom heet de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren ook Wezenzondag, of Zondag van de Weeskinderen. De leerlingen blijven wat verweesd achter. Net zoals wij ons verweesd kunnen voelen als we Jezus of God niet zien of ervaren.

Wat betekent de hemelvaart van Jezus dan?

De hemelvaart van Jezus betekent veel meer dan een wonderlijke opname van Jezus door een wolk, dat hij niet meer zichtbaar is voor de leerlingen, maar nu bij God is. Ooit las ik een mooie zin over wat dit betekent: ‘Nooit meer is God zonder Jezus en nergens onder de hemel zijn we zonder God.’ Met de hemelvaart van Jezus brengt Jezus ons dichter bij God. We zien Jezus niet meer, maar zijn, zoals kinderen dat zo mooi kunnen zeggen ‘met zonder Jezus’. Jezus blijft met ons verbonden, ook al zien we hem niet meer. En omdat Jezus bij God is, blijft God in ons bereik.
Dat Jezus in de hemel is, en niet meer alleen bij de leerlingen, leg ik op school wel eens uit als: Jezus kan er nu dus zijn voor iedereen. Daarom is het beeld van Jezus als hemelse Koning ook verbonden met hemelvaart. Jezus als Koning over de wereld die zit ‘aan de rechterhand van God.’

Trek erop uit
Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze erop uit moeten trekken om het goede nieuws te vertellen. Hemelvaart is echt een dag en een weekend geworden om erop uit te trekken. Maar het grote feest moet nog komen. Het echte begin om erop uit te trekken: Pinksteren.

Wat is PINKSTEREN?

Pinksteren in het christelijke feest dat misschien wel de meeste vraagtekens oproept. We krijgen er weer een extra vrije maandag voor, die in de bloeiende lente van harte welkom is. Maar waarvoor krijgen we die? Wat is Pinksteren?

Waar gaat Pinksteren over?

Met Pinksteren vieren we de ‘uitstorting van de heilige Geest’; of wel dat de heilige Geest neerdaalt op de leerlingen Jezus. Dit gebeurt tien dagen na de hemelvaart van Jezus en was door hem beloofd.
In Handelingen 2 wordt verteld: ‘Toen het Joodse ​Pinksterfeest​ begon, waren alle gelovigenbij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
Zo kwam de ​heilige​ Geest​ in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in ​vreemde talen. Op dat moment waren er in Jeruzalem veel ​Joden​ uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het ​Pinksterfeest​ te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal.’

Wat is de betekenis van Pinksteren?

Er klonk een vreemd geluid, en de leerlingen begonnen ineens vreemde talen te spreken. Het is een vreemd verhaal, met vreemde beelden van ‘tongen van vuur’ boven de leerlingen. Het maakt het er niet begrijpelijker op. Terwijl dat juist wel de bedoeling van het Pinksterfeest is. De bedoeling van Pinksteren is dat iedereen voortaan de boodschap van Jezus kan begrijpen.
Veel meer dan tongentaal waarover vaak wordt gesproken in dit verband, gaat het erover dat alle gelovigen de leerlingen konden horen spreken in hun eigen taal. De boodschap van Jezus klinkt verstaanbaar in ieders taal. De betekenis van het Pinksterverhaal is: God spreekt jouw taal. Het Pinksterfeest viert dat door de werking van de heilige Geest de boodschap van Jezus aan iedereen begrijpelijk kan worden uitgelegd. In ieders taal. En dat is meer dan alleen maar
de landstaal. Iedereen spreekt zijn eigen taal. Jij en ik begrijpen dingen op onze eigen manier, en drukken ons op onze eigen manier uit. Het Pinksterfeest gaat erover dat de boodschap van Jezus juist geen vreemd verhaal meer hoeft te zijn, maar dat het aan iedereen kan worden uitgelegd op een manier die jij begrijpt.

Geboortefeest van de kerk?

Er wordt wel gezegd dat Pinksteren het geboortefeest van de kerk is. De leerlingen van Jezus durfden toen echt de wereld in te gaan. Ze werden ‘mensen van de weg’ genoemd, en ze gingen ook op weg. Met het verhaal van Jezus. De hele wereld over. Er kwam een beweging op gang. Die beweging vestigde zich op allerlei plaatsen in kerken. Of Pinksteren het geboortefeest van de kerk in het algemeen is; in ieder geval zijn de kerken een gevolg van die beweging die met Pinksteren op gang komt. Mensen raken geïnspireerd (in spiritus – ‘in de Geest’) en enthousiast (zijn-in- God) voor het verhaal van Jezus en vertellen het verder.

Wat betekent de naam Pinksteren?

Eigenlijk is de naam Pinksteren alleen maar een getal. Pentecosta betekent in het Grieks 50. Vijftig dagen na Pasen vindt het Pinksterfeest plaats.

Er was al een Joods Pinksterfeest; hoe zit dat?
Er was inderdaad al een Joodse Pinksterfeest. Dat wordt ook wel het Wekenfeest genoemd. Oorspronkelijk was dat het een feest rondom de eerste oogst. Het is later verbonden met het verbond dat God sloot met zijn volk op de berg Sinaï. Daar kreeg het volk de Tien Geboden.
Ook hier was sprake van een soort tussenperiode na het Joodse Paasfeest. Het volk was bevrijd maar had nog geen ‘routebeschrijving’. Ze waren slaven geweest, maar hoe moet je nu zelf je leven inrichten? Wat is goed om te doen? Daarvoor kreeg het volk de Tien Geboden, om op weg te kunnen gaan.

close

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van MijnKerk