Over geesten gesproken…

een infoblog over de heilige Geest van dominee Janneke Nijboer

Veel mensen die christelijk zijn vinden de heilige Geest lastig om te begrijpen. Een geest kun je niet zien. De Geest van God kun je ook niet zien.

In veel spannende boeken en films komen geesten voor. Meestal zijn ze niet zo vriendelijk en zorgen ze voor heel veel angst bij mensen. Het maakt het niet gemakkelijker om de heilige Geest te begrijpen.

In onze taal praten wij ook wel over geest, maar dan niet als een persoon. Bijvoorbeeld als wij zeggen: Hij doet iets in de geest van zijn vader. Wij bedoelen hiermee dat iemand iets doet waarin wij herkennen hoe zijn vader was. Je zou kunnen zeggen dat Jezus ook op die manier in het leven stond. Hij leefde in de geest van zijn vader. Aan Jezus kunnen wij herkennen hoe God de vader is. Voor mensen die Jezus willen volgen geldt dat ook. Zij willen in de geest van Jezus leven. Aan hoe ze leven zou iets te herkennen moeten zijn van hoe Jezus was.

Misschien heb je iemand ook wel eens horen zeggen: en toen ineens kreeg ik de geest. Mensen bedoelen dan, dat ze opeens een idee kregen, of zin kregen een bepaalde taak uit te voeren.

Al die manieren waarop wij het woord geest gebruiken in het dagelijks leven, maken vaak ook iets duidelijk over de heilige Geest.

MijnKerk.nl spreekt over de heilige Geest vanuit de christelijke traditie.

Vijf beelden voor de heilige Geest

Omdat het lastig is je iets voor te stellen bij de heilige Geest kunnen beelden helpen. In de bijbel komen wij er een heel aantal tegen.

1. De Geest als wind

In de bijbel kom je de Geest van God al direct in het begin tegen, bij de schepping. ‘Er waaide een hevige wind over het water.’ Deze wind is een ander woord voor de Geest van God. Als je nadenkt over wind, dan weet je dat je de wind niet kunt zien, maar je kunt wel zien wat de wind doet. Bladeren aan de bomen gaan waaien, zaadjes worden via de wind verspreid, de wind maakt golven op het water. De wind zet iets in beweging. Zo is ook de Geest. De Geest brengt mensen in beweging. (Johannes 3: 8)

heilige geest wind

2. De Geest als adem

De Geest van God wordt ook vertaald als adem, of levensadem. In het tweede scheppingsverhaal kun je lezen hoe God de mens boetseert uit aarde. Als God hem de adem in de neus blaast, gaat de mens leven. (Genesis 2: 7) Dat is wat de Geest met mensen doet. Mensen gaan leven op een manier die voor hen waardevol is. Dat is dus meer dan alleen maar ademhalen. De Geest geeft het leven zin en betekenis.

heilige geest adem

3. De Geest als vuur

Vaak wordt de heilige Geest als vuur afgebeeld. De belangrijkste reden daarvoor is het verhaal van het Pinksterfeest. In het jodendom wordt met dit feest gevierd dat er voor het eerst geoogst kon worden én dat God de Tien Woorden gaf. In het verhaal waren de leerlingen van Jezus en hun volgelingen bij elkaar in een huis in Jeruzalem, waarschijnlijk om dit feest te vieren. Opeens begon het in het huis te waaien een klonk er een hard vreemd geluid uit de hemel. Er was ook iets als een vuur en op iedereen die in het huis was, kwam een vlammetje van dat vuur.

In de verhalen over Jezus wordt vaker over vuur gesproken als een teken van de Geest. Johannes de doper vertelt er over. Als hij mensen doopt legt hij uit dat hij mensen alleen met water doopt, maar dat Jezus zal dopen met het vuur van de heilige Geest. Nog steeds is het zo dat als er gedoopt wordt met water er ook gezegend wordt met de heilige Geest.

heilige geest vuur

4. De Geest als duif

Als Jezus gedoopt wordt door Johannes de doper verschijnt er een duif, als teken van de heilige Geest. De vogel komt uit de hemel naar de aarde, hij komt van de plaats waar God is naar de plaats waar mensen zijn. De hemel was in die tijd de lucht, die boven ons is. Sinds er een mens naar de maan is gegaan, is de hemel niet meer zo gemakkelijk aan te wijzen.

De duif herinnert ook aan de duif die Noach over het water liet vliegen om op zoek te gaan naar droog land. Je zou kunnen zeggen dat de aarde gedoopt werd door een enorme vloed. Uiteindelijk werd het weer droog en kreeg de familie van Noach een nieuwe start.

heilige geest duif

5. De Geest als uitlegger

In het laatste gesprek dat Jezus met zijn leerlingen had voordat hij stierf, praatte hij over de Geest. Hij zou zijn leerlingen niet in de steek laten, maar beloofde de heilige Geest te sturen. (Johannes 15: 26, 27) De heilige Geest wordt hier helper genoemd, helper die de waarheid over Jezus bekend zal maken. In het Grieks, de taal waarin het nieuwe testament geschreven is, staat er: uitlegger. De Geest gaf aan de leerlingen uitleg over wat ze met Jezus hebben meegemaakt en wat hij hen verteld heeft. Met hulp van de Geest wisten zij wat de bedoeling is van Jezus leven, dood en opstanding.

heilige geest uitlegger

De Geest voor bijzondere leiders

In het oude testament zijn veel verhalen te vinden van profeten en koningen die de Geest van God ontvangen. Hiermee wil God laten merken dat hij dichtbij is en hen zal helpen bij hun zware taak. Vaak wordt er verteld dat deze bijzondere mensen de handen wordt opgelegd, of met olie worden gezalfd en dan de Geest van God ontvangen.

Dat ze de Geest van God krijgen wil niet zeggen dat deze leiders nooit twijfelen aan God, hun taak of opdracht. De profeet Elia bijvoorbeeld heeft het op een gegeven moment zo ontzettend gehad met zijn taak, dat hij maar het liefste sterft. Uiteindelijk merkt hij op de berg Horeb dat God er toch is. Maar God is niet in wind en vuur, in de kracht van de natuur, maar in een koel briesje. (I Koningen 19: 1 -21)

Bijzonder is het hoe God zijn Geest niet alleen aan leiders van zijn eigen volk geeft, maar ook aan mensen buiten Israël, bijvoorbeeld aan Bileam (Numeri 24: 2). Hij is een waarzegger en ontvangt de Geest van God. Die zorgt ervoor dat het volk Israël gezegend wordt.

Ik noemde net al dat je in het nieuwe testament kunt lezen dat Jezus bij zijn doop de Geest ontvangt. Dit gebeurt vlak voordat Jezus aan zijn werk begint. Ook hier is de betekenis dat God heel dichtbij Jezus is.

De Geest voor iedereen

Met de uitstorting van de Geest tijdens het feest van Pinksteren is het duidelijk dat de Geest er voor iedereen is. Als iemand wordt gedoopt, dan wordt dat nog eens extra benadrukt. Zoals Gods Geest in het begin over de oervloed zweefde, zo is zijn geest nog steeds aanwezig. Wij zien deze Geest niet, maar ik herken het soms aan wat en wie er in beweging wordt gezet. Natuurlijk is dat lastig om precies aan te wijzen wat dat is, maar vaak heb je wel een vermoeden. Jezus heeft het vaak over liefde doen. Als je een daad uit liefde doet, dan is dat een daad in de geest van Jezus. Dit kun je spontaan doen, zonder er over na te denken, of je maakt een bewuste keus. De Geest helpt daarbij. Je kan ook zeggen de Geest inspireert.

De Geest helpt ook om te vertrouwen op God, om te geloven. De bijbel is een belangrijke bron om je geloof mee te voeden. Het boek is heel oud en soms onbegrijpelijk. Als je er wel iets van gaat begrijpen, dan geloof ik dat dat met de Geest te maken, de Geest die uitleg geeft.

Meer infoblogs:

Over Jezus

Over God

Over de bijbel

close

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van MijnKerk