Wie is God? Hoe is hij?

een infoblog over God van dominee Janneke Nijboer

In dit blog vertel ik over God. God is een woord dat mensen gemakkelijk uitspreken. Oh my God! roept iemand als die verbaasd is. Of God wordt genoemd als er gevloekt wordt. God wordt als woord uitgesproken door mensen die geloven en die niet geloven.

MijnKerk.nl spreekt over God vanuit de christelijke traditie.

God bestaat

Wie zegt dat hij of zij in God gelooft zegt: God bestaat. Toch weet iedereen dat God op een andere manier bestaat dan bijvoorbeeld een pot pindakaas. Van een pot pindakaas kun je bewijzen dat hij bestaat. Wij hebben in de wetenschap regels afgesproken en als je die toepast kun je wel bewijzen dat een pot pindakaas bestaat, maar niet dat God bestaat. Geloven in God en wat daarover wordt gezegd is dus anders dan praten over de dingen die je ziet en aanwijzen kan. God kun je niet zien en toch zijn er boeken over volgeschreven. De eerste hulp die ik gebruik om iets over God te zeggen is de bijbel.

bijbel

God als Schepper

In de bijbel wordt er in veel beelden over God gesproken. De bijbel is de eerste en belangrijkste bron, waar ik uit put om iets over God te zeggen. Als ik de bijbel open sla, lees ik in de eerste verhalen over hoe God de aarde, de hemel en de mensen gemaakt heeft. In plaats van gemaakt wordt ook vaak geschapen gezegd. God wordt daarom Schepper genoemd. (Genesis 1 en 2) Dit verwijst naar hoe God aan alles wat leeft en alles wat er is zin geeft. Het doel van de aarde is om een woonplaats te zijn voor planten, dieren en mensen. En zo kun je bij alles waarbij gezegd wordt dat God de schepper is een doel noemen. Op die manier zijn ook mensen door God geschapen. Wij hebben een doel in ons leven en het heeft zin dat wij er zijn. Sommige mensen weten dat hun bestaan zinvol is, anderen gaan er naar op zoek. Voor mij is het heel belangrijk om te weten dat zelfs de kleinste bijdrage aan een goede wereld zin heeft. Je kunt hier meer over lezen onder het kopje: God wil het goede leven voor alle mensen.

geven

God maakt alles nieuw

Helemaal aan het eind van de bijbel kun je lezen hoe God eens alles nieuw maakt, de hemel, de aarde, de mensen. (Openbaring van Johannes 21: 1 – 4) In het eerste bijbelverhaal kun je lezen dat alles wat God gemaakt heeft, goed is. Als je om je heen kijkt en het nieuws volgt weet je dat het niet altijd goed gaat met wat God gemaakt heeft. Er wordt niet goed voor de natuur gezorgd, voedsel wordt niet eerlijk verdeeld, mensen doen elkaar kwaad. Het doel van de mens is om mee te helpen zorgen voor wat God heeft gemaakt. Dat mislukt vaak. Ook mij gebeurt dat. Aan het eind van de bijbel staat dat God ooit alles helemaal nieuw zal maken. Mensen putten hieruit hoop om voor het goede te kiezen. Ik ook.

milieu

Een menselijke God

In de verhalen uit de bijbel kun je lezen dat God spreekt, dat God boos wordt, dat God straft, dat God kiest, dat God helpt, dat God lief heeft. Als je de verhalen op je in laat werken dan merk je dat er op een menselijke manier over God wordt gesproken. Bijna alsof hij een mens is. Dat is niet vreemd, want de verhalen zijn verteld door mensen die iets van God hebben gemerkt in hun eigen leven, of in de geschiedenis van het volk Israël.

als god

God heeft de mensen lief

Hoe vreemd de verhalen in de bijbel ook kunnen zijn, uit wat er verteld wordt, merk ik dat God mensen lief heeft. Hij heeft mij gemaakt en daarom blijft hij voor me zorgen (Psalm 138: Heer, u zult me altijd beschermen. Uw trouw duurt eeuwige Heer. Laat uw wereld niet in de steek!)

In veel bijbelverhalen gaat het erover dat God mensen lief heeft en voor ze zorgt. In het eerste deel gaat het over Israël. God kiest dit volk uit om mee op weg te gaan. Als het volk in slavernij terecht komt in Egypte dan bevrijdt hij ze hieruit.

In het tweede deel van de bijbel komen wij verhalen tegen over Jezus. Er wordt gezegd dat God zijn zoon Jezus stuurt, omdat hij houdt van de wereld. De verhalen van Jezus vertellen daarover.
In het infoblog over Jezus
kun je er meer over te weten komen.

God

God wil het goede leven voor alle mensen

God houdt van de wereld en van mensen. Hij gunt mensen een goed leven. Daar kun je zelf ook aan meehelpen. Er zijn twee regels die het belangrijkste zijn en die je bij alles wat je doet kunt toepassen.

De eerste regel is: De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand.

Het tweede deel is net zo belangrijk en zegt: van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. (Matteüs 22: 37-38)

Het klinkt heel eenvoudig, maar ook mij lukt het niet steeds om de goede keuzes te maken en het goede te doen. Wel denk ik dat als iedereen zich aan deze regels probeert te houden dat het op de wereld beter wordt voor iedereen.

Over liefde en houden van en hoe je dat kunt doen, kun je ook lezen in de blog Over liefhebben.
Dit blog is onderdeel van de rubriek ‘Nieuw in de kerk’.

liefde

Meer infoblogs:

Over Jezus

Over de heilige Geest

Over de bijbel

close

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van MijnKerk