Wat weten we over Jezus?

een infoblog over Jezus van dominee Janneke Nijboer

Als ik vandaag aan Jezus denk, dan komen direct de beelden van The Passion in mijn gedachten. Ik zie een Jezus, als een man die ook in mijn straat had kunnen wonen.

Een ander beeld waar ik aan denk is die van Jezus als een vriendelijke witte meneer met een baard. Je komt hem tegen in kinderbijbels. In mijn studietijd zag ik een poster met daarop allemaal beelden van Jezus uit heel veel culturen over de hele wereld. Toen pas ontdekte ik dat mijn witte Jezus met baard, in een Afrikaans land een zwarte man werd en in India een man met een Indiaas uiterlijk. Bijzonder toch hoe mensen Jezus zich voorstellen als een mens die hen vertrouwd is en die een beetje op ze lijkt.

MijnKerk.nl spreekt over Jezus vanuit de christelijke traditie.

over jezus
door Eunice uit Kenia
via Compassion

Vier boeken over Jezus

In het tweede deel van de bijbel kom je in vier boeken verhalen over Jezus tegen. Deze vier boeken worden evangeliën genoemd. Evangelie betekent blijde boodschap. Blijkbaar zijn de verhalen van Jezus bedoeld om de lezers blij te maken. De verhalen zijn door mensen opgeschreven. Deze mensen waren geen journalisten of geschiedschrijvers. Ook zijn de verhalen pas opgeschreven toen Jezus al zeker dertig jaar niet meer op aarde was. Je kunt dus niet precies weten wat er is gebeurd.

Als je alle verhalen van Jezus bij elkaar legt dan ontdek je dat de ene schrijver een bepaalde gebeurtenis net iets anders opschrijft dan de andere schrijver. Ook ontdek je dat het evangelie van de schrijver Johannes heel veel andere verhalen heeft dan de evangeliën van de schrijvers Matteüs, Marcus en Lucas.

De belangrijkste vraag die je bij een bijbelverhaal over Jezus kunt stellen is niet of het echt gebeurd is, maar: Wat is de blijde boodschap van dit verhaal? Iedereen kan daar een eigen antwoord op vinden.

De levensloop van Jezus

Jezus is geboren in Bethlehem als kind van Jozef en Maria. Er waren ook nog andere kinderen in het gezin, maar wij weten niet precies hoe dat zit. Jozef was van beroep timmerman en was familie van de belangrijkste koning van Israël, David. Het gezin woonde in Nazareth, in de provincie Galilea in Israël. Jezus is een Joodse jongen en werd zoals alle Joodse jongens op de achtste dag na zijn geboorte besneden.

over jezus geboorte

Toen hij twaalf was ging hij met zijn ouders naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren. Een Joodse jongen van twaalf wordt in het Jodendom volwassen gezien voor het uitvoeren van godsdienstige taken. Een jongen van twaalf moet leven naar de regels van God. Toen Jozef en Maria weer naar huis wilden gaan, konden ze Jezus niet vinden. Na drie dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij aan geloofsleraren vragen stelde en met hen in gesprek was. Het is voor iedereen die dat zag duidelijk dat Jezus in dat gesprek verstandige dingen zei.

In alle vier de evangeliën wordt genoemd dat Jezus leerlingen om zich heen verzamelde toen hij ongeveer dertig jaar oud was. Jezus trok drie jaar met de leerlingen op. De meeste verhalen over Jezus gaan over die drie jaar dat hij door Israël trok.

De drie jaren met zijn leerlingen startten met de doop van Jezus. Jezus liet zich dopen en hij ontving de Geest van God.

doop van jezus

Volgens Jezus zelf is zijn belangrijkste boodschap: Vandaag is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij! (Matteüs 4: 17) Jezus liet door wat hij deed en zei duidelijk merken dat het gaat om verandering van jezelf. Ook vertelde hij meerdere keren dat Gods nieuwe wereld komt.

Jezus en zijn leerlingen

Jezus koos zijn leerlingen zelf uit. In de tijd van Jezus waren er veel meer leraren met leerlingen. Deze leerlingen werden niet uitgekozen, maar vroegen om toestemming om zich aan te sluiten bij de leraar.

De leerlingen van Jezus waren niet echt op zoek naar een leraar, maar toen Jezus ze vroeg, volgden ze hem. Van sommige leerlingen is bekend wat voor een beroep ze deden. Er waren vissers bij en een belastinginner.

visser leerlingen discipelen

Samen trokken ze op en gingen van plaats naar plaats om te vertellen, mensen te genezen en soms deed Jezus bijzondere dingen. Niet alleen de twaalf mannen gingen met hem mee, maar nog veel meer vrouwen en mannen vonden Jezus zo speciaal dat ze hem volgden. In de bijzondere dingen die hij deed, kun je zien hoe Gods Nieuwe Wereld dichtbij is. In veel verhalen die Jezus vertelde, roept hij mensen op om anders in het leven te gaan staan en zo mee te werken aan Gods Nieuwe Wereld.

Het loopt niet goed af

Jezus en zijn leerlingen hadden te maken met moeilijke omstandigheden. Het land Israël was bezet door de Romeinen. Er was wel vrede, maar het land was niet vrij.

Wat Jezus deed en vertelde, maakte andere Joodse leraren argwanend en boos. Ze discussieerden met Jezus omdat ze het niet met hem eens waren. Vaak hadden deze andere leraren het gevoel dat Jezus de regels van de godsdienst niet serieus genoeg nam. Ze kregen een erge hekel aan hem en probeerden hem met lastige vragen op een fout te betrappen. Maar dat lukte niet.

Tenslotte beschuldigden deze Joodse leraren hem ervan dat hij zich de Zoon van God noemde. Zoon van God kan verschillende dingen betekenen. Iemand die zich aan de regels van de Joodse wet houdt en nooit fouten maakt, werd in die tijd soms zoon van God genoemd. Jezus praatte over God als over zijn vader. De leraren beschuldigden hem ervan dat hij zichzelf gelijk stelde met God. Volgens de Joodse wetten is dit een vreselijke fout. Zo erg dat er de doodstraf op staat.

Zelf wilden de religieuze leiders van Israël Jezus niet doden, dus ze brachten hem naar de Romeinse bestuurder Pilatus. Pilatus begreep niet wat Jezus verkeerd had gedaan, maar hij wilde ook geen opstand van het volk. Daarom nam hij de beschuldiging over en liet hij Jezus kruisigen.

Nadat Jezus stierf, werd hij begraven. Op de derde dag is de steen van het rotsgraf weggerold en is het graf leeg. Maria een vrouwelijke leerling was de eerste die Jezus ontmoette na zijn dood. Ze zag hem als een levende en herkende hem. Jezus werd op nog een aantal plekken gezien en in de verhalen wordt verteld hoe de leerlingen hem herkennen. Jezus vertelde de leerlingen dat hij van de aarde weg zou gaan. Vijftig dagen daarna gebeurde dat ook. Ze waren ze samen op een berg en kwam er een wolk tussen hem en zijn leerlingen. Daarna was Jezus weg. Nog weer tien dagen later waren de leerlingen bij elkaar in een huis Zij ontvingen toen de heilige Geest, waarmee Jezus weer heel dichtbij hen was.

Het gaat verder

Nadat Jezus niet meer op aarde is, bleven de verhalen van Jezus verteld worden. En dat is nu nog steeds zo. Mensen zeggen en geloven dat ze door Jezus gaan zien wie God is. Ze komen bij elkaar om de verhalen te delen, om te bidden, te zingen, om met elkaar brood en wijn te delen en samen te werken aan Gods Nieuwe wereld. Als mensen op die manier bij elkaar komen, is dat eigenlijk kerk.

jezus

Wat geloven christenen over Jezus?

Over Jezus gingen allerlei verhalen rond en allerlei gedachten. Mensen vroegen zich af: Wat is de betekenis van Jezus’ leven, dood en opstanding? Waarom stuurde God Jezus naar de wereld? Wat is nu eigenlijk de betekenis van Zoon van God? Deze vragen hebben mensen nu nog steeds.

Sinds het begin van de kerk werd geprobeerd antwoorden te geven op deze vragen. Deze antwoorden bij elkaar zijn de kern van geloven in God en Jezus. In de kerken noemen we dit een belijdenis. Er zijn meerdere belijdenisteksten geschreven.

Een van de eerste belijdenisteksten werd geschreven rond het jaar 300 na Christus. Nog steeds wordt deze tekst gezongen of gesproken in de kerk.

Meer infoblogs:

Over God

Over de heilige Geest

Over de bijbel

close

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van MijnKerk