MijnKerk.nl
Op MijnKerk.nl zoeken we samen naar hoopvolle momenten van geluk en geloof in een chaotisch en druk leven.
Lees de blogs

Over MijnKerk.nl

Welkom op MijnKerk.nl: dé online kerk die mensen verbindt met elkaar en waar je kunt ontdekken welke hoop, inspiratie en verbondenheid er ligt in het leven met God.

  • Genieten van het leven (familie, natuur, muziek, etc.)
  • Mooie momenten delen
  • Steun vinden op moeilijke momenten
  • Ontdekken wat jij belangrijk vindt en wat je door wilt geven
  • Rijker leven
  • De wereld om je heen mooier maken

MijnKerk.nl is een warme plek waar hechte contacten ontstaan. Op de site ben je dag en nacht welkom om blogs te lezen en filmpjes te kijken, met elkaar in gesprek te gaan en een kaarsje aan te steken.
Op MijnKerk.nl ben je welkom zoals je bent. We discussiëren niet over wie wel of niet goed genoeg gelooft. Gods liefde is voor iedereen.

‘In deze koude wereld ben ik heel blij met MijnKerk.nl. De internetdominees Otto en Janneke zijn slechts een muisklik verwijderd als je ergens mee zit. Je hoeft niet gelovig te zijn. Zij strooien niet met bijbelteksten. Je deugt. Punt uit. Omdat jij jij bent. Met je twijfels, zorgen, verdriet of geluk.’
Conny Hoogendoorn

Deel je leven

We nodigen je uit om te delen wat voor jou het leven de moeite waard maakt. Voel je vrij. Deel je pieken en je dalen. Want MijnKerk.nl is jouw kerk!

Internetkerk MijnKerk.nl verbindt mensen met elkaar om te ontdekken welke hoop, inspiratie en verbondenheid er ligt in een leven met God. MijnKerk.nl is in 2013 van start gegaan en een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland.

Voel je je thuis bij MijnKerk.nl? Steun ons werk dan met een donatie.

Populaire berichten

Kaarsjes:
Bekijk meer kaarsjes
Steek zelf een kaarsje aan
Kaars