Pasen laat zien hoe belangrijk liefhebben is

Pasen laat zien hoe belangrijk liefhebben is

1 april 2021 0

“De gebeurtenissen van afgelopen weken laten zien dat het bijbelse verhaal over lijden, sterven en opstaan van Jezus steeds opnieuw verteld moet worden. Omdat dit spiegelverhaal toont dat er ook een andere weg is en ons uitdaagt om het goede te doen.”

Palmzondag laat dit jaar een wrange nasmaak na. Incidenten rondom kerken waar journalisten hun werk niet kunnen doen én vuurwerkbommen als reactie daarop. Een aanslag op geloofsgenoten in Indonesië. En ook: schrijfster Lale Gül die de druk niet meer aankan en stopt met kritisch schrijven over haar afkomst. En eerder deze maand: een nieuwe Tweede Kamer die diverser én verdeelder dan ooit lijkt. 

Anno 2021 lijkt het de normaalste zaak van de wereld om de onderlinge verschillen steeds verder uit te vergroten, om je eigen belang boven het algemeen belang te stellen. En de ander om die reden vijandig tegemoet te treden. Een vreedzame manier van samenleven zoeken verdwijnt naar de achtergrond. 

Stille week

Je zou bijna vergeten dat het de Stille Week is. De week waarin christenen wereldwijd stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus. Het paasverhaal is één van de meest aangrijpende en donkere gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Ook hier spelen onbegrip, vijandigheid en eigenbelang een grote rol. De farizeeërs houden vast aan hun eigen gelijk. Pilatus kiest liever voor zijn eigen veiligheid dan dat hij integer handelt. En Judas verkiest geld boven vriendschap. 

Het zou voor de hand liggen dat Jezus ook voor zichzelf kiest en zijn macht gebruikt om aan zijn noodlot te ontkomen. In plaats daarvan kiest Hij ervoor om zich op te offeren. De gebeurtenissen van afgelopen weken laten zien dat dit bijbelse verhaal over lijden, sterven en opstaan van Jezus steeds opnieuw verteld moet worden. Omdat dit spiegelverhaal toont dat er ook een andere weg is en ons uitdaagt om het goede te doen. 

Ik ben er voor jou

Voor de elfde keer wordt dit paasverhaal ook in de vorm van The Passion aan miljoenen vertelt. Deze keer vanuit Roermond, vanaf een wit podium, met een wit verlicht kruis als symbool en een man in het wit. ‘Ik ben er voor jou’ is dit jaar het thema. Vanavond trekt het kruis, gedragen door mensen met hun eigen verhaal, in processie door de stad. Jezus zegt: ‘Ik ben er voor jou’. Maar Hij stelt ons evengoed de vraag: ‘Tegen wie zeg jij: ik ben er voor jou?’ Ook die verhalen komen vanavond langs, van mensen die het ‘en uw naaste als uzelf’ in de praktijk van de rauwe werkelijkheid brengen omdat ze bijvoorbeeld hun roeping hebben gevonden in de zorg of het onderwijs.

Spiegel

Ik hoop van harte dat alle Nederlanders dit paasweekend de tijd nemen om te reflecteren op dit tegenverhaal. Dit verhaal heeft blijvende impact en houdt ons nog steeds een spiegel voor.  Deze week maakt pijnlijk duidelijk hoe moeilijk het is om de ander inderdaad net zo lief te hebben als jezelf. Gelukkig mogen we iedere dag beginnen vanuit de gedachte dat God er altijd voor ons is en ons de kracht wil geven om er te zijn voor de ander. 

The Passion | do 1 april | NPO 1 | 20.35 uur

Geschreven door: Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland.

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Gastblogger
MijnKerk.nl