25 mei 2018
Uw privacy is voor Landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wetgeving in het kader van de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is een rechtspersoon als bedoeld in art. 2:2 BW. Dat wil zeggen dat de dienstenorganisatie onder het kerkgenootschap Protestantse Kerk in Nederland valt. Daarmee is zij, naast het statelijke recht, gebonden aan kerkelijk recht (de kerkorde). De dienstenorganisatie voert in het kader van haar kerkelijke taak diverse werkzaamheden uit. Wij ondersteunen de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland door bijvoorbeeld het landelijke ledenregister bij te houden, diverse kerkelijke colleges te ondersteunen en vragen uit kerkelijke instellingen en gemeenten te behandelen. Daarnaast geeft de dienstenorganisatie dienstverlening aan iedereen die vragen heeft over de Protestantse Kerk in Nederland.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we in het kader van onze dienstverlening omgaan met persoonsgegevens die bij de dienstenorganisatie worden verwerkt. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

De ledenadministratie
De dienstenorganisatie verwerkt ledengegevens in de administratie van de landelijke kerk en de gegevens van hen die op basis van de kerkorde in de administratie worden opgenomen. Deze verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde activiteiten en in het gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de uitvoering van de uitvoering van overeenkomst. Uitschrijving als lid van de kerk, en daarmee uit de administratie van de landelijke kerk, geschiedt conform kerkordelijke regeling via de plaatselijke gemeente waarvan men lid is.

Kerkordelijk voorgeschreven procedures
De dienstenorganisatie verwerkt op basis van de gerechtvaardigde activiteiten en in het gerechtvaardigd belang van de kerk, dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot lidmaatschap persoonsgegevens in het kader van haar kerkordelijke voorgeschreven procedures. Dit betreft onder meer verwerkingen in het kader van kerkelijke rechtspraak, financieel toezicht en het bijhouden van registers van de kerk.

Afhandelen bestellingen
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Toegang extranet en preekvoorziening
Met het extranet en de applicatie voor de preekvoorzieningen geeft u zelf informatie op. Deze informatie verwerken wij op basis van uw toestemming in het kader van de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk. U kunt uw gegevens ten alle tijden weer uit de systemen weghalen. U kunt in het extranet en in de preekvoorzieningen-applicatie zelf aangeven welke gegevens u vrij wilt geven.

Statistieken
Wij houden statistieken bij ten aanzien van de interacties die de dienstenorganisatie heeft met personen. Het gaat dan om vragen die aan ons gesteld worden, mensen die op onze website komen, lidmaatschapsgegevens en andere interacties. Met deze statistieken verbeteren we onze dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij combineren niet actief uw persoonsgegevens met elkaar. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren.

Wij gebruiken onder andere uw e-mailadres en naw-gegevens. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij, te weten de toegankelijkheid van onze dienst en de interesse voor onze dienst te vergroten. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

LRP
U kunt in onze dienst LRP-bestellingen doen. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de aankoop af te handelen en te registreren.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres, e-mailadres, factuuradres, naw-gegevens, telefoonnummer, geslacht,= geboortedatum en betalingsgegevens. Dit doen wij om de overeenkomst tot koop met u te kunnen afhandelen. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke
bewaarplicht). U kunt bij onze dienst LRP een betaald abonnement afsluiten. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de diensten in verband met het abonnement te kunnen leveren en om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, geboortedatum, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij om de overeenkomst waarvoor u het abonnement heeft gevraagd te kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en nieuwsbrieven
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrieven. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij doen dit in het kader van de gerechtvaardigde belangen van onze dienst, dan wel op basis van uw toestemming, te weten toegankelijk te zijn voor het publiek en goede service te verlenen. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Webshop en cursussen
Bij bepaalde onderdelen (zoals de webshop en ons cursusaanbod) moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw nickname, naw-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, ip-adres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Wij doen dit voor de uitvoering van een overeenkomst tot levering van producten of diensten en/of voor een gerechtvaardigd belang van onze dienst (efficiënte administratie). Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven.

Wij bewaren deze informatie zodat u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer wij met andere bedrijven samenwerken als dat nodig is voor de dienst, om te kunnen leveren wat u heeft gekocht of als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is het zenden van uw persoonsgegevens aan de drukker voor het verzenden van de nieuwsbrief of het doorgeven van gegevens over uw betaling aan het bedrijf dat de online betalingen voor ons afhandelt. Een ander voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via uw account of via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

Cookies en analytics
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

In onze dienst zijn social-mediabuttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, sluiten we altijd een overeenkomst om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens optimaal beschermd zijn.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen
  waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie
  tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken per e-mail op info@pkn.nl en per telefoon 030-8801880 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens en andere rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U kunt bij ons een verzoek indienen met betrekking tot de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • beperking van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, zodat u deze aan bijvoorbeeld een andere kerk kunt
  overdragen
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Voor de uitoefening van de genoemde rechten gelden bepaalde voorwaarden. Wij zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand aan u laten weten welk gevolg we aan uw verzoek hebben gegeven. Indien uw verzoek erg complex is zullen we u binnen één maand laten weten dat we binnen drie maanden na datum ontvangst van uw verzoek op uw verzoek zullen reageren.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
info@protestantsekerk.nl
Landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan, 2
3533 AE Utrecht

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Krijg wekelijks inspiratie en praktische tips over geloof in je dagelijks leven in je mailbox.
Wij zullen je gegevens niet aan derden doorgeven.
Nieuwsbrief