Vaderdag: Wat zegt de Bijbel over vaderschap?

Vaderdag: Wat zegt de Bijbel over vaderschap?

20 juni 2021 0

Vandaag is het Vaderdag! In de Bijbel wordt er regelmatig gesproken over het vaderschap. In het bijzonder gaat het dan om het Vaderschap van God. Jezus spreekt God bijvoorbeeld aan als ‘Vader’. Wat zegt de christelijke traditie over vaderschap? Hoe ben je volgens de Bijbel een goede vader?

De Bijbel kent een aantal teksten over het vaderschap. Paulus plaatst zijn adviezen voor vaders tussen adviezen voor andere leden van het gezin. Hij spreekt eerste de kinderen aan: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder,” dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: “Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.” Vervolgens geeft hij advies aan de vaders: “maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.” (Ef. 6:2-4) Het gaat Paulus er dus om dat je als vader je kind helpt zichzelf te vormen. ‘Vermanen’ kun je lezen als je kind helpen de goede weg te vinden.

Vaderschap en gelukkige kinderen

Het Bijbelboek Spreuken spreekt over het karakter van de vader zelf: “Wie rechtvaardig is bewandelt de juiste weg, zijn kinderen zullen gelukkig zijn.” (Spr 20:7) Rechtvaardigheid betekent in deze context de leefregels van God volgen en het goede doen. De christelijke traditie is er om mensen richting te geven, de weg van het goede te kiezen, te leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. De schrijver van Spreuken zegt dan dat als je zelf een goede richting hebt in je leven, jouw kinderen daarvan profiteren: zij zullen gelukkig zijn.

Vaderschap is leren, niet alleen je kind iets leren, maar ook leren over jezelf. Des te meer je jezelf kent in het licht van God, des te beter de verhoudingen met je kinderen zullen zijn. Hoe duidelijker jij ziet wie je bent, wat je belangrijk vindt en waar je naartoe wilt, des te meer kunnen je kinderen daar gelukkig door kunnen worden.

Vaderschap is liefde geven

Het belangrijkste is de liefde. De liefde van de vader is een vergelijkbaar met de liefde die God geeft. “Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook” zegt de brief 1 Johannes (1 Joh 3). De liefde die God geeft is zo overvloedig, daar deel je in en als vader in het bijzonder geef je dat aan je kinderen.

Een voorbeeld voor goed vaderschap

Tot slot zegt de evangelist Johannes over het zelf kind worden, maar dan van God: “Wie hem (Jezus) wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” Johannes 1:12 Als je bij Jezus hoort, dan ben je een kind van God de Vader. Goed vaderschap is je voorgedaan door de Vader.

Vier jij Vaderdag? Wat voor inspiratie haal jij uit de christelijke traditie als het gaat over vaderschap?

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Niels Gillebaard
Niels Gillebaard