Vluchtelingen ontvangen in je land, in je hart

Vluchtelingen ontvangen in je land, in je hart

12 september 2021 0

Het tweede weekend van september is het Werelddag van Migranten en Vluchtelingen. Tegenwoordig heeft iedere bijzonderheid een eigen dag, maar deze dag heeft een lange geschiedenis. Dit jaar wordt hij al voor de 107e keer gevierd. Paus Franciscus heeft het thema gekozen: Naar een steeds groter wij. Volgens hem is deze dag een “uit­no­di­ging aan ie­der­een om ons in te zetten voor wer­ke­lijke ont­moe­ting en het herstel van onze men­se­lijke familie.” Wat zegt de bijbel eigenlijk over de omgang met vluchtelingen?

Als het gaat om vluchtelingen- en migrantenproblematiek, zijn er verschillende geluiden te horen. Er is weerstand en angst, voor wat de komst van zoveel mensen uit een andere cultuur kan betekenen in ons land. Maar er is ook een grote groep die, net als Paus Franciscus, open wil staan voor mensen die naar Nederland gevlucht zijn. De paus vervolgt: “Dat doen we door mi­gran­ten en vluch­te­lingen gastvrij te verwel­ko­men, be­scher­men, onder­steunen en te helpen participeren en integreren in onze samen­le­ving.”

Afghanistan

Was vorig jaar de vluchtelingencrisis op Lesbos nog voorpaginanieuws, nu is er veel aandacht voor vluchtelingen uit Afghanistan. Daar neemt, na het vertrek van westerse legers, de extremistische Taliban steeds meer de overhang. We zien hartverscheurende beelden van mensen die urenlang, met kleine kinderen en ouderen in hun midden, in een met water volgelopen greppel staan te wachten op toegang tot het vliegveld. Ze hopen kans te maken op een vlucht uit het land. We zien een man die een baby aanreikt aan militairen op het vliegveld, onzeker of en wanneer ze weer bij elkaar kunnen zijn. 

Mag ik dan bij jou?

Het lied van Claudia de Breij gaat door mijn hoofd:

Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?

Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan?

Want als ik bij jou mag mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij

Ook wij zijn vreemdeling geweest

In de Bijbel lees je terug hoe we om mogen gaan met vreemdelingen. God zegt in Leviticus 19:33-34 dat wij vreemdelingen niet mogen onderdrukken. We moeten van ze houden als van onszelf, want wij zijn zelf ook vreemdelingen geweest. Niet letterlijk vluchtelingen misschien, zoals de Israëlieten in Egypte. Maar ook wij zijn wel eens ergens geweest waar we onbekend waren, ons onzeker voelden. Een hartelijk ontvangst, iemand die moeite voor je doet, met handen en voeten met je probeert te praten, het kan zo’n verschil maken. Laten we proberen om vluchtelingen te ontvangen zoals we zelf ontvangen zouden willen worden. Laten we geloof hebben in de goedheid van de mensen die hier komen en ze de ruimte en de steun geven om iets toe te voegen aan ons land. 

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Geesje Jaakke-den Toonder
Geesje Jaakke-den Toonder