Waarom een goede advocaat wordt vermoord

Waarom een goede advocaat wordt vermoord

18 september 2019 4

Verslagen reacties om de moord op advocaat Derk Wiersum. Verdediger van een kroongetuige. We kennen inmiddels voldoende verhalen over het grijze gebied tussen de onderwereld en de bovenwereld, dat we ons instinctief misschien afvragen: wat heeft hij gedaan dat wij niet weten? Maar alle berichten in de media laten horen hoe integer hij was, geliefd, sympathiek en gedegen. Het laat zien hoe een moord, élke moord, volstrekt zinloos is.

Een goed mens vermoorden

Maar waarom dan toch een goede advocaat vermoorden? Ik moest vanmiddag denken aan het verhaal van een goede priester, die door iemand vermoord dreigde te worden door wat hij in de kerk had meegemaakt. De goede priester had daar niets mee te maken, en vroeg aan hem: ‘Waarom wil je mij vermoorden? Ik heb jou niks gedaan en alleen maar het goede gedaan?’ Hierop antwoordde de man: ‘Wat heeft het voor zin om een slechte priester te vermoorden?’

Onschuldig bloed moet vloeien

Dit verhaal geeft mij een soort van antwoord op de vraag waarom goede mensen worden vermoord. Kennelijk wordt het kwaad niet bevredigd door het vermoorden van ander kwaad. Er moet onschuldig bloed vloeien. Het hele christelijk geloof is geënt op dat principe.

Elke moord is zinloos

Maar het kwaad is ook onverzadigbaar. En daarom moeten we nooit ophouden criminaliteit op te sporen en te vervolgen. Ook als ze elkaar uitmoorden. Elke moord is zinloos. En als we op zoek willen naar een zinvol leven dan zullen we elke moord, elke misdaad moeten oplossen en naar recht zoeken.

Het kwaad heeft verloren

Heeft dat wel zin? Jazeker. Want juist dat christelijk geloof waarin het verhaal van het vloeien van het onschuldige bloed van Jezus zo centraal staat, vertelt: het kwaad heeft verloren, er is een einde aangekomen. Liefde is sterker dan de dood. Daar moeten we in blijven geloven, juist bij deze onschuldige moord. Anders is die echt zinloos geweest. En dat verdient Derk Wiersum niet.

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Otto Grevink
Otto Grevink
4 reacties op “Waarom een goede advocaat wordt vermoord
 1. M

  We denken snel dat wij niemand zullen vermoorden maar ondertussen wordt me er een hoop geroddeld, gescholden, enz en waarom eigenlijk..jaloezie??
  We moeten eigenlijk alleen maar dingen zeggen die iemand goeddoen en opbouwend zijn..daar begint het bij.
  Woede, haat, nijd..het is als gif . Dankbaarheid is als balsem

  18 september 2019
 2. Ron

  Ergens is het een retorische vraag. Op deze aarde is de dood onontkoombaar. De manier waarop je sterft is afhankelijk van diverse omstandigheden en is ziekte en (natuur)geweld, gerelateerd naar gelang waar je woont op deze aarde. Maar zeker niet onbelangrijk is ook het loslaten van Gods wijsheid door secularisatie. MIJ, de bron van levend water hebben ze verlaten om eigen bakken uit te houwen, bakken die geen water houden!! Vanuit welke principes neem je een beslissing? Gefundeerd op Gods woord (Bijbel)? Hoe ga je om met minderheden die zich verworpen voelen en bij sollicitatie soms worden afgewezen op de naam!!Hoe ga je om met cultuur die haaks staat op onze uitgangspunten?Hoe serieus neem je inburgering? Hoe serieus neem je de Bijbel inzake verweving van culturen? Dit is vrijwel onomkeerbaar en de gevolgen zullen verder zichtbaar worden. Ik geloof in gebed. God geeft beloftes in de Bijbel als we ons omkeren van ons denken en onze gedachten op Hem zullen richten.Mijn gebeden en gedachten zijn bij een jonge moeder en 2 kinderen.

  20 september 2019
 3. Ellen de Boer

  Gewoon verschrikkelijk dat zoiets in Nederland gebeurd. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden. Veel sterkte voor nu en de komende tijd.

  20 september 2019
 4. Marij-ke

  Hij…keek mij aan en het waren die ogen, wat deed dat toch verschrikkelijk veel pijn. Eigenlijk nog steeds ondersteboven telkens verscheen dat verkrompen gelaat. Hoe, kan ik dat vergeten…pakte ik mijn boek
  Een tijdje geleden alweer schreef ik dit schrijven. Het boek van Rien Poortvliet.Een prachtig boek. En nu ik in de ogen van Derk Wiersum keek op de foto dacht ik aan Jezus. Het is niet te bevatten.

  ‘Hij was één van ons’ en weer……. Stil bekeek ik blad voor blad van voor naar achter werden tekeningen een verhaal. Wanneer zullen wij U mogen ontmoeten niemand weet wanneer het kan zomaar……
  Zijn ogen, face to face het zijn en jouwe zijn.

  MBvD dec 2014.

  20 september 2019

Reacties zijn gesloten.