Wat betekent genade of grace volgens de Bijbel?

Wat betekent genade of grace volgens de Bijbel?

12 juli 2021 0

Het is een van de bekendste woorden uit de Bijbel: ‘genade’ in het Engels ‘grace’. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. Maar wat is genade eigenlijk? Matthijs de Jong van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) legt het uit.

In de Bijbel is ‘genade’ een vertaling van cheen (Hebreeuws) of charis (Grieks). Deze woorden staan voor ‘welwillendheid’ en ‘goedgunstigheid’: situaties waarin de sterkere partij tegenover de zwakkere staat. Het gaat over goedheid, gunst, een geschenk, en tegelijk over barmhartigheid en mededogen. In het Oude Testament typeert ‘genade’ Gods houding tegenover Israël, Zijn eigen volk. Dat wil niet zeggen dat er geen straf komt. Maar genade heeft het laatste woord.

Genade is persoonlijk

Het is nooit onpersoonlijk, maar is altijd op iemand gericht. Op Israël, op wie in nood een beroep doet op God (zoals in de psalmen), of op wie trouw is aan Jezus Christus (het Nieuwe Testament). God zelf bepaalt voor wie Hij genadig is (Exodus 33:19, Romeinen 9:15).

Geschenk

Paulus schrijft veel over opnieuw beginnen, als Gods plan om de mensen te redden door het geloof in Jezus Christus. Hij benadrukt dat ‘grace‘ ons geschonken wordt óndanks onszelf. Vanuit menselijk oogpunt is het onwaarschijnlijk, tegen alle verwachtingen in. We kunnen Gods grace ontvangen, niet claimen.

Genade genoeg

Dat biedt een les voor vandaag: Gods genade hangt niet af van onze waardigheid. We hoeven geen mooi weer te spelen, geen schijn op te houden van een geslaagd leven. Het gaat er niet om wat we voorstellen volgens onszelf of volgens anderen. Het gaat erom wat God voor ons wil betekenen. In Korintiërs 12:9, schrijft Paulus over wat God hem leerde: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade’.

Dr. Matthijs de Jong, hoofd vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap, is betrokken bij de nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze verschijnt in oktober 2021.
Dit artikel verscheen eerder in Petrus Magazine. Al zo’n 200.000 Nederlanders krijgen Petrus Magazine in hun brievenbus. Abonneer je hier gratis op het magazine over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk.

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Gastblogger
MijnKerk.nl