Wat is Hemelvaart? Al je vragen beantwoord!

Wat is Hemelvaart? Al je vragen beantwoord!

7 mei 2018 0

Daar is ineens een bijzondere donderdag, in het midden van de week. Hemelvaartsdag. Als het meezit is het mooi weer. Een dag om erop uit te trekken. Maar wat is de betekenis van Hemelvaart? 

Er zijn twee verhalen over de hemelvaart van Jezus te vinden, in Lucas 24: 44-53 en Handelingen 1: 4-11. Ze zijn allebei van dezelfde schrijver. Hij vertelt:‘Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit, tot bij het dorp Betanië. Hij stak zijn armen uit en zegende hen. En terwijl hij dat deed, ging hij weg. God ​haalde​ hem naar de hemel.” (uit het bijbelboek Lucas) “Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk ​nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien.” (uit het bijbelboek Handelingen)

Wat is Hemelvaart?

Tijdens Hemelvaart gaat Jezus naar de hemel. Daarmee komt een einde aan een periode van veertig dagen na Pasen, waarin Jezus meerdere keren aan zijn discipelen verscheen.

Wat gaat vooraf aan de Hemelvaart?

Voor de hemelvaart, na Pasen, verschijnt Jezus in een periode van veertig dagen aan zijn leerlingen. De leerlingen ervaren dat hij leeft! Het wordt tijd dat de leerlingen erop uit gaan om daarover te vertellen. In beide verhalen vertelt de schrijver wat het goede nieuws is dat verteld moet worden: ‘In de heilige boeken staat dat de messias zal lijden en sterven, en drie dagen later zal opstaan uit de dood. En ook dat namens de messias het goede nieuws verteld moet worden. Dit is wat alle volken moeten horen: ‘Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven.’ Jullie moeten dat nu aan iedereen gaan vertellen, allereerst in Jeruzalem. Blijf daar totdat de heilige Geest komt. Hij is de hemelse kracht die in jullie zal komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen, zoals mijn Vader jullie beloofd heeft.’

Zondag na Hemelvaart: Wezenzondag

Hemelvaart luidt dus een tussenfase in. De leerlingen moeten het goede nieuws gaan vertellen en naar Jeruzalem gaan, maar ze moeten daar wachten tot de heilige Geest komt, die God heeft beloofd. Een spannende tijd dus voor de leerlingen. Ze moeten Jezus missen, en kunnen nog niet echt op pad. Ze zijn nog zonder de heilige Geest. Daarom heet de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren ook Wezenzondag, of Zondag van de Weeskinderen. De leerlingen blijven wat verweesd achter. Net zoals wij ons verweesd kunnen voelen als we Jezus of God niet zien of ervaren.

De betekenis van Hemelvaart

De hemelvaart van Jezus betekent veel meer dan een wonderlijke opname van Jezus door een wolk, dat hij niet meer zichtbaar is voor de leerlingen, maar nu bij God is. Ooit las ik een mooie zin over wat dit betekent: ‘Nooit meer is God zonder Jezus en nergens onder de hemel zijn we zonder God.’ Met de hemelvaart van Jezus brengt Jezus ons dichter bij God. We zien Jezus niet meer, maar zijn, zoals kinderen dat zo mooi kunnen zeggen ‘met zonder Jezus’. Jezus blijft met ons verbonden, ook al zien we hem niet meer. En omdat Jezus bij God is, blijft God in ons bereik. Dat Jezus in de hemel is, en niet meer alleen bij de leerlingen, leg ik op school wel eens uit als: Jezus kan er nu dus zijn voor iedereen. Daarom is het beeld van Jezus als hemelse Koning ook verbonden met hemelvaart. Jezus als Koning over de wereld die zit ‘aan de rechterhand van God.’

Trek erop uit 
Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze erop uit moeten trekken om het goede nieuws te vertellen. Hemelvaart is echt een dag en een weekend geworden om erop uit te trekken. Maar het grote feest moet nog komen. Het echte begin om erop uit te trekken: Pinksteren.

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Otto Grevink
Otto Grevink