Wat is Pinksteren? Al je vragen beantwoord!

Wat is Pinksteren? Al je vragen beantwoord!

15 mei 2018 0

Pinksteren in het christelijke feest dat misschien wel de meeste vraagtekens oproept. We krijgen er weer een extra vrije maandag voor, die in de bloeiende lente van harte welkom is. Maar waarom krijgen we die? Wat is Pinksteren?

Met Pinksteren vieren we de ‘uitstorting van de heilige Geest’; of wel dat de heilige Geest neerdaalt op de leerlingen Jezus. Dit gebeurt tien dagen na de Hemelvaart van Jezus en was door hem beloofd. In Handelingen 2 wordt verteld: ‘Toen het Joodse ​Pinksterfeest​ begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.

Zo kwam de ​heilige​ Geest​ in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in ​vreemde talen. Op dat moment waren er in Jeruzalem veel ​Joden​ uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het ​Pinksterfeest​ te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal.

Wat is de betekenis van Pinksteren?

Er klonk een vreemd geluid, en de leerlingen begonnen ineens vreemde talen te spreken. Het is een vreemd verhaal, met vreemde beelden van ‘tongen van vuur’ boven de leerlingen. Het maakt het er niet begrijpelijker op. Terwijl dat juist wel de bedoeling van het Pinksterfeest is. De bedoeling van Pinksteren is dat iedereen voortaan de boodschap van Jezus kan begrijpen.

Veel meer dan tongentaal waarover vaak wordt gesproken in dit verband, gaat het erover dat alle gelovigen de leerlingen konden horen spreken in hun eigen taal. De boodschap van Jezus klinkt verstaanbaar in ieders taal. De betekenis van het Pinksterverhaal is: God spreekt jouw taal. Het Pinksterfeest viert dat door de werking van de heilige Geest de boodschap van Jezus aan iedereen begrijpelijk kan worden uitgelegd. In ieders taal. En dat is meer dan alleen maar de landstaal. Iedereen spreekt zijn eigen taal. Jij en ik begrijpen dingen op onze eigen manier, en drukken ons op onze eigen manier uit. Het Pinksterfeest gaat erover dat de boodschap van Jezus juist geen vreemd verhaal meer hoeft te zijn, maar dat het aan iedereen kan worden uitgelegd op een manier die jij begrijpt.

Geboortefeest van de kerk?

Er wordt wel gezegd dat Pinksteren het geboortefeest van de kerk is. De leerlingen van Jezus durfden toen echt de wereld in te gaan. Ze werden ‘mensen van de weg’ genoemd, en ze gingen ook op weg. Met het verhaal van Jezus. De hele wereld over. Er kwam een beweging op gang. Die beweging vestigde zich op allerlei plaatsen in kerken. Of Pinksteren het geboortefeest van de kerk in het algemeen is; in ieder geval zijn de kerken een gevolg van die beweging die met Pinksteren op gang komt. Mensen raken geïnspireerd (in spiritus – ‘in de Geest’) en enthousiast (‘zijn-in-God’) voor het verhaal van Jezus en vertellen het verder.

Wat betekent de naam Pinksteren?

Eigenlijk is de naam Pinksteren alleen maar een getal. Pentecosta betekent in het Grieks ‘vijftig’. Vijftig dagen na Pasen vindt het Pinksterfeest plaats.

Er was al een Joods Pinksterfeest; hoe zit dat?

Er was inderdaad al een Joodse Pinksterfeest. Dat wordt ook wel het Wekenfeest genoemd. Oorspronkelijk was dat het een feest rondom de eerste oogst. Het is later verbonden met het verbond dat God sloot met zijn volk op de berg Sinaï. Daar kreeg het volk de Tien Geboden.

Ook hier was sprake van een soort tussenperiode na het Joodse Paasfeest. Het volk was bevrijd maar had nog geen ‘routebeschrijving’. Ze waren slaven geweest, maar hoe moet je nu zelf je leven inrichten? Wat is goed om te doen? Daarvoor kreeg het volk de Tien Geboden, om op weg te kunnen gaan.

close

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Otto Grevink
Otto Grevink