Wat is Pinksteren? 5 belangrijke vragen beantwoord

Wat is Pinksteren? 5 belangrijke vragen beantwoord

31 mei 2022 0

Pinksteren, een vreemd christelijk feest. We krijgen er weer een extra vrije maandag voor. Maar de teksten over vreemde geluiden uit de hemel, mensen die ineens vreemde talen spreken en beelden van ‘tongen van vuur’… Het maakt het er niet begrijpelijker op. Terwijl dat juist wel de bedoeling van het Pinksterfeest is: het verhaal van Jezus begrijpelijk maken voor iedereen. Tijd voor een kort maar krachtige update van je kennis: wat is Pinksteren?

1. Wat vieren we met Pinksteren?

Kort gezegd: met Pinksteren vieren we de ‘uitstorting van de heilige Geest’. De heilige Geest is de geest van God. Tien dagen na de Hemelvaart daalt de heilige Geest vanuit de hemel neer op de leerlingen van Jezus. In de bijbel (Handelingen 2) wordt dat verteld: “Toen het Joodse ​Pinksterfeest​ begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.” De leerlingen van Jezus begonnen ze te spreken in ​vreemde talen. Op dat moment waren er in Jeruzalem veel ​Joden​ uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het ​Joodse Pinksterfeest​ te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de leerlingen spreken in zijn eigen taal.

2. Wat is de betekenis van Pinksteren?

De betekenis van Pinksteren is: God spreekt jouw taal. Het Pinksterfeest viert dat door de werking van de heilige Geest de boodschap van Jezus aan iedereen begrijpelijk kan worden uitgelegd. In ieders taal. En dat is meer dan alleen maar de landstaal. Iedereen spreekt zijn eigen taal. Jij en ik begrijpen dingen op onze eigen manier, en drukken ons op onze eigen manier uit. De boodschap van Jezus hoeft geen vreemd verhaal meer te zijn, maar kan worden uitgelegd op een manier die jij begrijpt.

3. Wat betekent de naam Pinksteren?

Eigenlijk is de naam Pinksteren alleen maar een getal. Pentecosta betekent in het Grieks ‘vijftig’. Vijftig dagen na Pasen vindt het Pinksterfeest plaats.

4. Er was al een Joods Pinksterfeest, hoe zit dat?

Er was inderdaad al een Joodse Pinksterfeest. Dat wordt ook wel het Wekenfeest genoemd. Oorspronkelijk was dat het een feest rondom de eerste oogst. Het is later verbonden met het verbond dat God sloot met zijn volk op de berg Sinaï. Daar kreeg het volk de Tien Geboden.

5. Is Pinksteren het ‘geboortefeest’ van de kerk?

Er wordt wel gezegd dat Pinksteren het geboortefeest van de kerk is. De leerlingen van Jezus durfden toen echt de wereld in te gaan. Ze werden ‘mensen van de weg’ genoemd, en ze gingen ook op weg. Met het verhaal van Jezus. De hele wereld over. Er kwam een beweging op gang. Die beweging vestigde zich op allerlei plaatsen in kerken. In ieder geval zijn de kerken een gevolg van die beweging die met Pinksteren op gang komt. Mensen raken geïnspireerd (in spiritus – ‘in de Geest’) en enthousiast (‘zijn-in-God’) voor het verhaal van Jezus en vertellen het verder.

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Otto Grevink
Otto Grevink