Weekendtip: vier Palmpasen!

Weekendtip: vier Palmpasen!

23 maart 2018 0

Vier Palmpasen. Hoe? Zoek in de buurt een knutselmiddag of -ochtend en schuif aan, of duik je in eigen kast knutselspullen en haal broodmix.

De broodhaan

Want Palmpasen vieren begint met het knutselen van een Palmpasenstok. Of eigenlijk met het regelen of bakken van een broodje in de vorm van een haan. Want die kraaide toen Petrus drie keer Jezus verloochend had. Maar ik las ook: ‘De haan kan ook gezien worden als symbool voor Jezus: Christus schudt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt’.

Met mijn kinderen ben ik vorig jaar naar de Palmpasen-knutselochtend bij de Rooms-Katholieke kerk in de wijk geweest, en daar was volop crêpepapier, touwtjes, paaseitjes en rozijnen en fijngeschuurde stokken. Tot onze verrassing moesten we de stokken in de hoek van de kerk zetten en niet mee nemen. Wel konden we een briefje met een naam en adres halen van buurtgenoten die niet zo makkelijk zelf naar de kerk konden komen.

Op Palmzondag mochten wij onze versierde stokken van achteruit het gangpad door naar voren dragen. De pastoor zegende ze met wijwater. Aan het eind van de viering, kwam de fanfare al spelend de kerk in om iedereen voor te gaan voor een optocht. Of te wel, mijn kinderen hebben hun eerste processie gelopen door het buurtje rond de kerk. Diverse oudere mensen stonden enthousiast buiten voor hun huis – ook vast ook mensen die hoopten een stok te ontvangen. En dan mijn biecht: wij hebben niet zo’n briefje gehaald en de stokken zelf thuis neergezet en leeggesnoept.

Palmtakken, jassen en een ezel

In het Nabije Oosten was het gebruikelijk om de weg te bedekken voor mensen die in het hoogste aanzien stonden. De palmtak was een Joods symbool voor triomf en overwinning (Leviticus 23:40; Openbaring 7:9). In 2 Koningen 9:13 werd Jehu, de zoon van Josafat, ontvangen op de manier die gebruikelijk was voor een koning; de mensen spreidden hun mantels voor hem op de grond. Jezus, de Messiaanse Koning, kreeg dezelfde eer toebedeeld.

In Matteüs 21:1-11 staat de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem opgeschreven. In noordelijker streken worden de palmtakken vanwege het klimaat vervangen door buxustakjes, wilgenkatjes of takjes van de coniferenhaag. Deze takjes kan je het hele jaar bewaren bij een kruisbeeld of ikoon, en de as van het verbrandde takje bewaren voor het askruisje op aswoensdag. Als je nog meer herinnering wil toevoegen, rijg je 30 rozijnen aan een slinger. Die staan symbool voor de 30 zilverlingen die Judas kreeg voor het verraden van Jezus.

Palmzondag is een gelegenheid tot bezinning op de laatste week van het leven van Jezus. Jezus ontkende niet wat de menigte verwachtte, namelijk de vervulling van de hoop van Israël dat Hij hun aardse Koning was die de Romeinse heerschappij zou omverwerpen. Maar in plaats daarvan trad Jezus op een nederige manier Jeruzalem binnen om Zijn leven aan het kruis op te geven en zo de mensheid te redden. Op een ezel.

Werkblad Maak je eigen palmpasenstok

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Gastblogger
MijnKerk.nl