Welke partij verdient jouw (christelijke) stem? Deze leeswijzer met 3 tips helpt jou bij je keuze

Welke partij verdient jouw (christelijke) stem? Deze leeswijzer met 3 tips helpt jou bij je keuze

11 maart 2021 2

Wie moet je op 17 maart kiezen uit al die partijen? En welke rol kan je geloof daarin spelen? Een ding is zeker: een gelovige stem gaat nooit automatisch naar een ‘christelijke’ partij. Daarvan bestaan er niet alleen meerdere, er zijn vanuit je geloof nog zoveel meer keuzen te maken voor de richting van ons land. Hoe kun je dan wel een gelovige keuze maken? In deze blog geef ik je daarom geen stemwijzer, maar een leeswijzer. Met 3 tips. Om zelf uit de partijprogramma’s en wat je er in debatten van hoort een keuze te kunnen maken voor jezelf.

Een christelijke stemwijzer blijkt er wel te bestaan. Het Reformatorisch Dagblad ontwikkelde er één, die je helpt bij je keuze tussen de drie christelijke partijen CDA, CU en SGP. Omdat ‘wie het RD leest, waarschijnlijk al van plan ís op een christelijke partij te stemmen.’ Daar kan ik waarschijnlijk weinig op afdingen, en toch kán het eigenlijk niet. Voor christelijke partijen is het geloof een expliciet oriëntatiepunt. Maar je kunt evengoed impliciet, voor jezelf, vanuit je gelovige oriëntatie kiezen voor een andere partij, die voor hetzelfde staat als jij, of bij benadering.

1. Welke waarden zitten er achter ideeën en welke waarden vind jij belangrijk?

De een na de andere lijsttrekker presenteert ideeën hoe het beter moet. Met meer of minder concrete voorstellen. Daar kun je van alles van vinden en ook praktisch op- en aanmerkingen bij hebben. Toch is er zelden een idee van één politieke partij dat één op één terugkomt in regeringsbeleid. Daarover moeten de formerende partijen het samen eens worden.

Een stem op een voorstel is dus niet zo interessant. Wel een stem op de drijfveer achter dat voorstel. Welke waarde gaat daarachter schuil? Wat zijn de waarden van waaruit partijen hun concrete voorstellen doen? Spreken die waarden jou aan? Of zou je, ook al vind je een concreet voorstel wel goed, niet willen leven in een samenleving die door die waarden geregeerd wordt? Welke waarden zijn voor jou belangrijk en bij welke partij vind je die terug?

De tien meest populaire waarden wereldwijd zijn: Vrijheid, respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, vriendelijkheid, vrede, liefde, veiligheid. Er zijn er meer. Hier vind je er nog 50. Een praktische hulp hierbij is de PartijenWijzer: “De PartijenWijzer gaat niet over de actuele politieke discussie van het moment, maar is gebaseerd op de beginselen van de politieke partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Los van de actuele politieke debatten in verkiezingstijd ontdek je met welke partij je het meest verwant bent als het gaat om de principiële uitgangspunten. Waar sta jij voor?”

2. Welke van de 7 goede daden is belangrijk in jouw keuze?

In deze tijd voor Pasen staan in de Veertigdagenkalender van Petrus de ‘zeven werken van barmhartigheid’ centraal. Zeven manieren om aan elkaar iets van God te laten zien. Gods naam is ‘Ik ben er voor jou’. Hoe kun jij dan iets van God laten zien? Jezus zei: ‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ (Matteüs 25: 35,36). De zevende is het begraven van de doden. Van welk van deze zeven zou de partij van jouw keuze werk moeten maken? Hoe doen de verschillende partijen dat? Welke staat het dichtst bij jou?

Bij honger kun je denken aan voedselschaarste in Nederland en in de rest van de wereld; bij dorst aan verdroging van de aarde, dichtbij (in perioden) en ver weg; bij vreemdelingen aan asielbeleid en hulp aan vluchtelingen; bij kleden aan jongeren helpen zichzelf te beschermen op internet (sexting, grooming) en kinderen helpen die te weinig (passende) kleding hebben; bij zieken aan de gezondheidszorg en aan eenzaamheid; bij gevangenen aan hoe je omgaat met veroordeelden; bij het begraven hoe je met het einde van het leven omgaat.

3. Kom uit je bubbel en ga politiek speeddaten!

Als het om onze gelovigen keuzen gaat zijn we vaak geneigd of veroordeeld tot het praten met gelijkgestemden, mensen die hetzelfde in het leven staan als jezelf. Valt het jou op sociale media ook op dat je lang niet alle partijen en meningen voorbij ziet komen? Welke keuzen je vanuit je geloof maakt, in geloof blijft het belangrijk om open te staan naar hoe anderen kiezen en dat je nooit de wáre en enige goede keuze maakt.

Daarom is er waaromkiesjij.nl. Om uit je bubbel te breken en één op één eenvoudig uit je bubbel te breken. “Op basis van je politieke voorkeur word je gekoppeld aan iemand met een tegengestelde smaak. Vervolgens kan je in anonieme 1-op-1 chats aan de hand van prikkelende stellingen de discussie aangaan.” Waaromkiesjij.nl is ‘uitkomst-neutraal: je kan het in een discussie met elkaar eens worden of dichter bij elkaar komen maar dat hoeft natuurlijk niet – zo werkt een democratie niet. In een gezonde democratie moet je het juist óneens met elkaar kunnen zijn en toch vooruit kunnen. Agree to disagree is ook een uitkomst!’ Er zal een wereld voor je opengaan!

In aanloop naar de verkiezingen op 17 maart lijkt Nederland steeds meer verdeeld in verschillende eilanden. Mensen met verschillende achtergronden en meningen kunnen elkaar moeilijker vinden, zowel in de fysieke wereld als digitaal, en dat is slecht voor onderling vertrouwen en onze democratie. Sociale media draagt bij aan de vorming van echokamers, doordat gebruikers in een filterbubbel terecht komen waar weinig andere meningen, ervaringen en identiteiten voorbijkomen. Juist in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is het belangrijk om contact tussen andersdenkenden mogelijk te maken en zo een levendig publiek debat te stimuleren. Maar door de Corona-crisis is er juist nu een nog grotere drempel om dit fysiek tot stand te brengen, en daardoor een nog sterkere noodzaak om een alternatief te bieden.

waaromkiesjij.nl

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Otto Grevink
Otto Grevink
2 reacties op “Welke partij verdient jouw (christelijke) stem? Deze leeswijzer met 3 tips helpt jou bij je keuze
  1. Marij-ke

    Ik heb op iemand gekozen welke het aandurft het onderste boven te halen en niet weg te lopen voor wat werkelijk telt.

    16 maart 2021
  2. Marij-ke

    Ervoor uitkomen wat werkelijk telt wil niet zeggen, dat dat winnen van stemmen oplevert, nee het werkt eerder andersom. Maar er zijn wel ogen geopend en daar kan men niet meer omheen. Ondanks verlies heb je dan toch gewonnen.

    18 maart 2021

Reacties zijn gesloten.