Dit is de betekenis achter Witte Donderdag

Dit is de betekenis achter Witte Donderdag

1 april 2021 0

Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal dat Jezus met zijn vrienden had. Maar wat betekent Witte Donderdag nu eigenlijk? En wat kun je ermee? Ik leg je uit wat je kunt met Witte Donderdag met het Engelse Maundy Thursday als inspiratiebron.

De week voor Pasen noemen we de Stille of Goede Week. In deze week vallen de dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Elke dag heeft zijn eigen betekenis en herkomst. Vandaag is het wat we in Nederland Witte Donderdag noemen. Op deze dag wordt het laatste avondmaal herdacht dat Jezus met zijn leerlingen had. De naam van deze dag hangt samen met een kerkelijk gebruik om op deze dag alle kruisbeelden en andere beelden in de (katholieke) kerk met witte kleden te bedekken. Verder komt de kleur wit ook terug in de kleding van de voorganger en de doeken over het altaar, de avondmaalstafel en de kansel. Wat wij Witte Donderdag noemen, noemen de Engelsen Maundy Thursday.

Maundy komt van het woord ‘mandatum’ wat Latijn is voor ‘gebod’ of ‘opdracht’. Tijdens het laatste avondmaal richt Jezus zich tot zijn leerlingen en zegt hij: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.” Hij zegt dit nadat hij bij aanvang van de maaltijd de voeten van de leerlingen heeft gewassen. Voorbeeldgedrag voor zijn tafelgenoten. Dit naar goed (slaafs!) gebruik in die tijd in die streek. Hij deed dit nadat hij brood en wijn instelde als symbolen voor zijn lijden en sterven, tot zijn gedachtenis. Symbolen waarin we tot op de dag van vandaag bitterzoet mogen proeven dat we met Hem morgen opstaan uit ons eigen lijden.

Heb elkaar lief… Een opdracht voor iedereen. In zijn eenvoud wordt deze opdracht bijna tussen neus en lippen door gegeven. Je moet jezelf er stil bij zetten om er niet overheen te lezen. Want als je er overheen leest, zit je voor je het weet in bijbelgedeeltes die vertellen over kruising, sterven en opstanding.

Vandaag sta ik stil bij Witte Donderdag, bij Maundy Thursday. Dat probeer ik heel bewust te doen. Ik hoop dat ik het daardoor, in de dagen die komen ná Pasen, mijzelf dagelijks in herinnering zal brengen; heb elkaar lief! Ogenschijnlijk lijkt geloven vooral aan te komen op belijden van sterven en opstanding van Christus. Maar als je goed nadenkt over wat Hij ons opdraagt op Maundy Thursday, dan weet je waar het in het leven dagelijks op aan komt. Heb elkaar lief!

close

Tips en inspiratie in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week inspiratie voor geloof en zingeving in je dagelijks leven.

Wilco met LEV
Wilco met LEV